« Grįžti

Kuriems ūkininkams taikoma kompensacinio PVM tarifo schema?

Atnaujinimo data: 2016-05-06
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.8] Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
[1.8.13.1] Kompensacinio PVM tarifo schemos taikymas ūkininkams...
Registracijos numeris   KD-3729

 

Kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema taikoma ūkininkams, įregistruotiems į Ūkininkų registrą.

Ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, registruojami fiziniai asmenys, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. bendra fizinio asmens ar bendra fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių (įskaitant ir paties fizinio asmens, kuris registruojasi ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) atlygio per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir suteiktas paslaugas suma nėra didesnė kaip 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 125 000 Lt);

2. fizinio asmens ar bendra asmens ir jo ūkio partnerių (įskaitant ir paties fizinio asmens, kuris registruojasi ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) įsigytų iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių prekių vertė (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt) ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato šios ribos viršyti;

3. fizinis asmuo ar nors vienas fizinio asmens įsteigto Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka ūkininko ūkio partneris (įskaitant ir patį fizinį asmenį, kuris registruojasi ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) neįregistruoti PVM mokėtojais;

4. fizinis asmuo turi dokumentus, patvirtinančius žemės suteikimą asmeniniam ūkiui, ar fizinis asmuo yra įregistravęs ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka ir asmeniniam ūkiui yra suteiktas žemės plotas arba registruotas ūkininko ūkio žemės plotas nėra didesnis kaip 7 ha (įskaitant nuosavybės teise turimus arba naudojamus nuomos (panaudos) sutarties pagrindu žemės plotus).

Išsamią informaciją dėl ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, parduodamos žemės ūkio produkcijos ir paslaugų apmokestinimo PVM, galima rasti leidinyje Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, parduodamos žemės ūkio produkcijos ir paslaugų apmokestinimas PVM".

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71 str. 2 d., 97 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2014 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. VA-26 „Dėl FIZINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMO ŪKININKAIS, KURIEMS TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA/ IŠREGISTRAVIMO IŠ ŪKININKŲ, KURIEMS TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA"