« Grįžti

Kieno naudai gali būti mokamos gyvybės draudimo įmokos, kad būtų taikoma lengvata?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.4] Gyvybės draudimo įmokos
Registracijos numeris   KD-506

 

 Apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių  mokestinių laikotarpių pajamas š nuolatinio gyventojo pajamų gali būti atimamos sumokėtos gyvybės draudimo įmokos, jeigu pagal gyvybės draudimo sutartį (kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui) naudos gavėjai draudimo laikotarpio pabaigoje yra ne tik pats gyventojas, jo sutuoktinis arba jo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje,  bet ir iki 18 metų ir vyresni neįgalieji vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei iki 18 metų ir vyresni vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia.

Pavyzdys

 Lietuvos nuolatinė gyventoja sudarė gyvybės draudimo sutartį, pagal kurią ji yra  draudėja ir naudos gavėja. Gyventojos  sutuoktinis už ją mokėjo gyvybės draudimo įmokas pagal minėtą gyvybės draudimo sutartį. Ar šiuo atveju gyventojos sutuoktinis gali pasinaudoti GPMĮ 21 str.  lengvata sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms?

Jei pagal gyvybės draudimo sutartį draudėjas arba naudos gavėjas būtų gyventojos sutuoktinis, tai jis galėtų pasinaudoti  GPMĮ 21 str. numatyta lengvata ir susigrąžinti sumokėtas įmokas, sumokėtas už  sutuoktinę. Jei sutuoktinis  nėra nei draudėjas, nei  naudos gavėjas –jis GPMĮ 21 str. numatyta lengvata pasinaudoti negali.

 

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2013 metų ir ankstesnių  mokestinių laikotarpių pajamas iš nuolatinio gyventojo pajamų gali būti atimamos sumokėtos gyvybės draudimo įmokos, jeigu pagal gyvybės draudimo sutartį naudos gavėjai draudimo laikotarpio pabaigoje yra ne tik pats gyventojas, jo sutuoktinis arba jo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), bet ir iki 18 metų ir vyresni neįgalieji vaikai (įvaikiai), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 18 metų ir vyresni vaikai (įvaikiai), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia).

Galimas ir toks atvejis, kai draudimo sutartyje numatyta, kad apdraustojo mirties atveju naudos gavėjas yra kitas asmuo (nei paminėti asmenys).

Pavyzdžiai

Gyventojas pagal gyvybės draudimo sutartį, kurios draudimo laikotarpio pabaigoje naudos gavėja nurodyta jo dukra, kas mėnesį mokėjo po 150 Lt. Vadinasi, 2007 metais iš viso jis sumokėjo 1 800 Lt draudimo įmokų. Naudos gavėja (dukra) tapo pilnamete 2007 m. liepos 31 d. Kadangi 1 050 Lt (150 Lt x 7 mėn.) gyventojas pagal šią sutartį sumokėjo iki dukters pilnametystės, t. y. iki liepos 31 d., o 750 Lt sumokėjo, kai ji jau buvo tapusi pilnamete, tai gyventojas, pateikęs metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2007 metus, iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų galės atimti tik 1 050 Lt, jeigu ši suma neviršija 25 proc. jo apmokestinamųjų pajamų. 

 

Pagal gyvybės draudimo sutartį žmona naudos gavėju paskyrė savo nepilnametį vaiką. Įmokas pagal šią sutartį moka dalimis ji pati ir sutuoktinis (vaiko tėvas). Šiuo atveju faktiškai sumokėtas įmokų sumas iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų galės atimti kiekvienas sutuoktinis, jei šios sumos neviršys 25 proc. kiekvieno iš jų apmokestinamųjų pajamų.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 21 str. 1 d. 1 p.