Ar bus atliekami deklaruotų pajamų pagrįstumo tyrimai / patikrinimai?

Atnaujinimo data: 2019-04-11
Registracijos numeris   KD-8945 Mokesčių mokėtojai mokestiniams tyrimams ir patikrinimams atrenkami naudojant rizikos vertinimo...

Ar galima pasinaudoti vienkartinio atleidimo nuo delspinigių galimybe, jei vyksta mokestinis ginčas?

Atnaujinimo data: 2019-04-11
Registracijos numeris   KD-8944 Vienintele atleidimo nuo delspinigių galimybe, iki liepos 1 d., pasinaudoti gali tik savanoriškai...

Kaip būsimų patikrinimų metu bus įsitikinama per savanorišką atsiskleidimą deklaruotų lėšų pagrįstumu?

Atnaujinimo data: 2019-04-11
Registracijos numeris   KD-8940 Kadangi savanoriškai atsiskleidusiems asmenims natūraliai turėtų būti vertinamas rizikos mažėjimas, tai...

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo apibendrintas komentaras (2019-04-12 redakcija)

Atnaujinimo data: 2019-04-10
Registracijos numeris   KD-5672   Mokesčių administravimo įstatymo komentaras (aktuali_redakcija_2019-04-12).zip ...

PVM atskaita. PVM įstatymo pakeitimai 2019 metais

Atnaujinimo data: 2019-04-08
Registracijos numeris   KD-8936 Seminaro „ PVM atskaita. PVM įstatymo pakeitimai 2019 metais " dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu...

Trikampės prekybos apmokestinimo ypatumai, praktiniai pavyzdžiai, deklaravimo taisyklės, PVM pakeitimai nuo 2019 m.

Atnaujinimo data: 2019-04-03
Registracijos numeris   KD-8983 Seminaro „ Trikampės prekybos apmokestinimo ypatumai, praktiniai pavyzdžiai, deklaravimo taisyklės, PVM...

Automobilių apmokestinimas PVM ir PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų

Atnaujinimo data: 2019-03-25
Registracijos numeris   KD-8754 Seminaro „ Automobilių apmokestinimas PVM ir  PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų " ...

Ar yra galimybė teikti SAF-T rinkmeną dalimis ir kokiu būdu?

Atnaujinimo data: 2019-03-20
Registracijos numeris   KD-8638 Ūkio subjektai SAF-T rinkmeną, parengtą pagal 2.01 ar aukštesnę XSD versiją, turi pateikti skaidytą...

Metinės pajamų deklaracijos (GPM308 formos) pildymo tvarka

Atnaujinimo data: 2019-03-14
Registracijos numeris   KD-9003   Seminaro „ Metinės pajamų deklaracijos (GPM308 formos) pildymo tvarka "  dalijamoji...

DĖL 2018 METAIS GAUTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS PAJAMŲ APMOKESTINIMO TVARKOS

Atnaujinimo data: 2019-03-13
Registracijos numeris   (18.18-31-1E) RM-7381   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos...

Leidinys „Gyventojo pajamų mokesčio dalis - paramai“

Atnaujinimo data: 2019-03-12
Registracijos numeris   KD-8270   Leidinys „Gyventojo pajamų mokesčio dalis - paramai"

Beviltiškų skolų pripažinimas ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais

Atnaujinimo data: 2019-03-12
Registracijos numeris   KD-8187 Seminaro „ Beviltiškų skolų pripažinimas ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais" dalijamoji...

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė

Atnaujinimo data: 2019-03-08
Registracijos numeris   KD- 8669   VERSLO LIUDIJIMĄ ĮSIGYJANČIO GYVENTOJO ATMINTINE (trumpoji) VERSLO LIUDIJIMĄ...

Kaip turi būti pildomi SAF-T rinkmenos Pirminių dokumentų dalies elementai „Debeto arba kredito požymis“?

Atnaujinimo data: 2019-02-28
Registracijos numeris   KD-8994 Elementuose „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") reikšmė,...

DĖL 2018 METAIS GYVENTOJŲ GAUTŲ PALŪKANŲ APMOKESTINIMO IR DEKLARAVIMO

Atnaujinimo data: 2019-02-26
Registracijos numeris   (18.18-31-1 E) RM-6108   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos...

DĖL GYVENTOJŲ GALIMYBĖS SUSIGRĄŽINTI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PERMOKĄ

Atnaujinimo data: 2019-02-25
Registracijos numeris   (18.18-31-1 E) RM-5685   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos...

Ar nuo laimėjimo reikės susimokėti mokesčius ir pateikti metinę pajamų deklaraciją?

Atnaujinimo data: 2019-02-25
Registracijos numeris   KD-8756 Ne. Nuo loterijoje laimėtų 50 ir 5 000 eurų sumų mokesčių mokėti gyventojui nebereikės, juos savomis...

Kurie kasos aparato kvitai gali dalyvauti kvitų žaidimo loterijoje?

Atnaujinimo data: 2019-02-25
Registracijos numeris   KD-8755 Kvitų žaidime gali dalyvauti kvitai, išduoti už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas...

Kaip skaidyti labai didelės apimties SAF-T rinkmenas, naudojant papildomą priemonę?

Atnaujinimo data: 2019-02-21
Registracijos numeris   KD-8902 Labai didelės apimties SAF-T rinkmenoms ir/ar jos dalims (toliau – rinkmena) pateikti bus galima...

Kokiu būdu SAF-T rinkmenoje turi būti pateikti įmonės naudojami analitinės apskaitos klasifikatoriai?

Atnaujinimo data: 2019-02-21
Registracijos numeris   KD-8888 SAF-T rinkmenos Pagrindinės duomenų bylos elementų grupėje 2.6. „Analitinės apskaitos klasifikatorius"...

Kokio laikotarpio apskaitos duomenis įmonės turės pateikti SAF-T rinkmenoje?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8642 Duomenys SAF-T rinkmenoje pagal pareikalavimą teikiami už laikotarpį, prasidedantį nuo 2017 m....

Kiek laiko įmonė turės pasiruošti nuo VMI kreipimosi dėl rinkmenos pateikimo mokestiniam patikrinimui?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8641 Duomenys SAF-T rinkmenoje, reikalingi mokestiniam patikrinimui atlikti, teikiami Lietuvos Respublikos...

Kokios gali būti baudos, jeigu įmonė negali pateikti rinkmenos, kaip reikalaujama?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8640 Už duomenų nepateikimą įstatymai numato administracinę atsakomybę (Lietuvos Respublikos administracinių...

Kokia kalba gali būti pateikta SAF-T rinkmena?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8639 VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų...

Ar SAF-T rinkmenoje privaloma teikti nebalansinių (tarpinių) Didžiosios knygos sąskaitų informaciją?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8633 Teikiant duomenis SAF-T rinkmenoje, ūkio subjektai savo naudojamas Didžiosios knygos sąskaitas turi...

Neatskleisti realūs akcijų sandoriai

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Pareiškėjas savo valdomai įmonei po 2014 metų parduoda akcijas, kurios pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 30 p., atėmus akcijų įsigijimo kainą, priskiriamos...

Neteisinga PVM atskaita

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Statybos veiklą vykdanti įmonė 2014 m. visą įsigyjamų statybinių medžiagų pirkimo PVM deklaravo PVM deklaracijose kaip atskaitomą, bei visas įsigytų...

Neatskleistos prekybos kriptovaliutomis pajamos

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Gyventojas dirba įmonėje X pagal darbo sutartį, tačiau papildomai prekiauja kriptovaliutomis (Bitcoin, Ethereum, XRP, EOS, Litecoin, Monero ir kt.)...

Neatskleistos/neteisingai apskaitytos su darbo santykiais susijusios pajamos

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Įmonė X dalį darbo užmokesčio darbuotojams 2017 m. išmokėjo „vokeliuose". Nuo „vokeliuose" išmokėtos darbo užmokesčio sumos  mokėtiną pajamų mokestį...

Neatskleistos individualios veiklos pajamos

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Laisvai samdomas darbuotojas (angl. freelancer) 2016 m. nuotoliniu būdu gavo keletą užsakymų internetinių svetainių ir reklaminių projektų sukūrimui. Už...

Neatskleistos nekilnojamojo turto nuomos pajamos

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Asmuo 2017 m. pusmečiui (pvz. kol stažavosi, kėlė kvalifikaciją, mokėsi ar pan. užsienyje)  buvo išnuomojęs savo butą kitam asmeniui, tačiau nuomos...

Neatskleistos nekilnojamo turto pardavimo pajamos

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Gyventoja, pardavusi jai nuosavybės teise priklausantį registruojamą turtą, privalėjo sumokėti 15 proc. GPM nuo pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumo,...

Ar SAF-T rinkmenoje gali būti teikiamos neigiamos skaitinės reikšmės?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8995 Daugumoje SAF-T rinkmenos elementų, kuriuose nurodomos skaitinės reikšmės (pavyzdžiui, sandorio suma,...

Kokie duomenys pateikiami SAF-T techninės specifikacijos III skyriuje „Didžiosios knygos įrašai"?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8645   SAF-T rinkmenos dalyje „Didžiosios knygos įrašai" pateikiami visi įrašai, apskaityti...

Koks galimas maksimalus SAF-T rinkmenos / rinkmenos dalies dydis?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8886 Siekiant užtikrinti sklandų SAF-T rinkmenos pateikimą, maksimalus vienos SAF-T rinkmenos / rinkmenos...

Nuo kada VMI prie FM numatoma prašyti iš mokesčių mokėtojų buhalterinės apskaitos duomenų SAF-T rinkmenoje?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8632 Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl apskaitos dokumentų...

Kaip turi būti pildomi SAF-T rinkmenos Pagrindinės duomenų bylos elementai „Debeto arba kredito požymis“?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8993 Elementuose „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") reikšmė,...

DĖL GYVENTOJŲ PAREIGOS PERSKAIČIUOTI METINĮ NEAPMOKESTINAMĄJĮ PAJAMŲ DYDĮ

Atnaujinimo data: 2019-02-19
Registracijos numeris   (18.18-31-1E)RM-5557   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos...

Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m.

Atnaujinimo data: 2019-02-18
Registracijos numeris   KD-7653 Seminaro  „ Paslaugų suteikimo vieta ir jų  apmokestinimas PVM. PVM įstatymo pakeitimai nuo...

DĖL PARAMOS GAVĖJAMS IR POLITINĖMS PARTIJOMS PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PASKYRIMO 2019 METAIS

Atnaujinimo data: 2019-02-15
Registracijos numeris   (18.18-31-1E) RM-5353   Kaip ir ankstesniais metais, 2019 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau –...

DĖL NUOLATINIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMO 2019 METAIS

Atnaujinimo data: 2019-02-15
Registracijos numeris   (18.18-31-1E)RM-5347   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos...

Individuali veikla pagal pažymą pradedantiesiems

Atnaujinimo data: 2019-02-14
Registracijos numeris   KD-7733   Seminaro „Individuali veikla pagal pažymą pradedantiesiems " dalijamoji medžiaga. ...

DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO LENGVATOS GYVYBĖS DRAUDIMO IR KITOMS ĮMOKOMS DEKLARAVIMO

Atnaujinimo data: 2019-02-13
Registracijos numeris   (18.18-31-1 E) RM-5049   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos...

Gyventojų, vykdančių individualią veiklą pagal pažymą, buhalterinė apskaita. PVM prievolės

Atnaujinimo data: 2019-02-11
Registracijos numeris   KD-8751 Seminaro „ Gyventojų, vykdančių individualią veiklą pagal pažymą, buhalterinė apskaita. PVM prievolės "...

Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo komentaras (2019-02-08 redakcija)

Atnaujinimo data: 2019-02-08
Registracijos numeris   KD-8991   Paveldimo turto mokesčio įstatymo komentaras (aktuali redakcija 2019-02-08)

Naujų PVM mokėtojų registravimas. PVM mokėtojų teikiamos deklaracijos. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 m.

Atnaujinimo data: 2019-02-05
Registracijos numeris   KD-8948 Seminaro „ Naujų PVM mokėtojų registravimas. PVM mokėtojų teikiamos deklaracijos. PVMĮ pakeitimai nuo...

Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2014–2019 metais

Atnaujinimo data: 2019-02-01
Registracijos numeris   KD-8992   Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2019 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo...

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMAS

Atnaujinimo data: 2019-02-01
Registracijos numeris   KD-5007 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją.   Teisės aktai ...

Kada ir už kurį laikotarpį mokesčių mokėtojų permokėtos mokesčių sumos grąžinamos mokesčių mokėtojui?

Atnaujinimo data: 2019-01-30
Registracijos numeris   KD-3012 Jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenustatyta kitaip, mokesčių administratorius privalo grąžinti...

Kaip gali būti įskaitomos permokos, susidariusios už muitinės administruojamus mokesčius?

Atnaujinimo data: 2019-01-30
Registracijos numeris   KD-3010 Padengus VMI administruojamų mokesčių mokestines ir baudų už AN nepriemokas, Mokesčių permokų...

Mokestinių nepriemokų dengimo mokesčių permokų ir / ar mokesčio skirtumo sąskaitose esančiomis sumomis tvarka

Atnaujinimo data: 2019-01-30
Registracijos numeris   KD-3007 VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.), mokamų...

Ar pajamų mokesčio permoka gali būti grąžinta į kito fizinio asmens banko sąskaitą?

Atnaujinimo data: 2019-01-29
Registracijos numeris   KD-8232 Taip, gali. Tokiu atveju, mokesčių mokėtojas vietos mokesčių administratoriui turi pateikti FR0781...

Kam gali būti grąžintas neįskaitytas mokesčio permokos (skirtumo) likutis?

Atnaujinimo data: 2019-01-29
Registracijos numeris   KD-3022 Neįskaitytas mokesčio ar baudos už administracinį nusižengimą (toliau – AN)  permokos (skirtumo)...

Kurias prekes ar paslaugas įsigijęs asmuo privalo išskaityti ir į biudžetą sumokėti PVM?

Atnaujinimo data: 2019-01-25
Registracijos numeris   KD-6191   Data   2012.06.28 Pagal PVMĮ 96 str. 1 dalies nuostatas PVM mokėtojas,...

Atleidimo nuo delspinigių situacijų pavyzdžiai

Atnaujinimo data: 2019-01-20
Iki š. m. liepos 1 d. visiems mokesčių mokėtojams suteikiama vienintelė galimybė deklaruoti praeityje pamirštas pajamas ir mokesčius sumokėti be jokių...

Kurios užsienio valstybės priskiriamos tikslinėms teritorijoms?

Atnaujinimo data: 2019-01-18
Registracijos numeris   KD-1763 TIKSLINIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS 1. Angilija 2. Antigva ir Barbuda 3. Aruba 4. Azorai ...

Kokiais būdais užsienio valstybės pilietis gali įsiregistruoti EDS vartoju?

Atnaujinimo data: 2019-01-17
Registracijos numeris   KD-8916   Jei mokesčių mokėtojui nori atstovauti Mokesčių mokėtojų registre neregistruotas užsienio...
Rodoma 1 - 100 iš 9 280 rezultatų.
Elementų puslapyje 100
iš 93