« Grįžti

Ar 1 proc. pajamų mokesčio, skiriamas politinėms partijoms, įskaitomas į 2 proc. dydžio pajamų mokesčio sumą, skiriamą kaip paramą vienetams, turintiems teisę gauti paramą?

Atnaujinimo data: 2016-09-20
Ši informacija skelbiama:
[1.4.15.1] Bendroji informacija
Registracijos numeris   KD-7548

 

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai gali iki 2 proc. pajamų mokesčio skirti paramos gavėjams, (t. y. vienam ar keliems vienetams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, o nuo 2017 m. − ir meno kūrėjams, turintiems paramos gavėjo statusą)  ir 1 proc. pajamų mokesčio skirti vienai ar kelioms politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra.

1 proc. pajamų mokesčio suma skiriama politinėms partijoms neįskaitoma į 2 proc. pajamų mokesčio sumą, pervedamą paramos gavėjams.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 34 str. 3, 4 d.
LRS  Finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 1K-046 DĖL SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PERVEDIMO PARAMOS GAVĖJAMS IR (AR) POLITINĖMS PARTIJOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO