« Grįžti

Kurią prašymo formą ir kada reikia pateikti AVMI, kai pervedama iki 2 ir (arba) 1 procento pajamų mokesčio suma?

Atnaujinimo data: 2018-02-15
Ši informacija skelbiama:
[1.4.15.1] Bendroji informacija
[1.17.4] 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimas paramai ir 1...
Registracijos numeris   KD-338

Gyventojas, nusprendęs paremti pasirinktą paramos gavėją (vienetą ir / ar meno kūrėją, įregistruotą paramos gavėju) ir/ar politinę partiją, turi užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį  paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 3 versiją  ir iki kitų metų (einančių po kalendorinių metų, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti) gegužės 2 d. pateikti ją mokesčių administratoriui.

Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

Norint vienu Prašymu paskirti pajamų mokesčio dalį ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, Prašymo 5 laukelyje reikia įrašyti kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti, o E5 laukelyje − paskutinius kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti.

Pavyzdys

Siekiant paskirti, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 m. pajamų mokesčio dalį, pakanka iki 2018 m. gegužės 2 d. pateikti tik vieną Prašymą, kurio 5 laukelyje įrašyti 2017 m., o E5 laukelyje – 2021 m. Pagal tokį Prašymą paskirta pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo  2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 m. gautų pajamų.

 

Teisės aktai
LRS  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"