Kurie teisės aktai reglamentuoja paramos teikimą ?

Atnaujinimo data: 2016-09-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.15.1] Bendroji informacija
Registracijos numeris   KD-345

 

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 ir 4 dalys,

Labdaros ir paramos įstatymas,

 Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046 „Dėl Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo",

 Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V- 45 (nuo 2017 m. sausio 1 d. − 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. VA-115 redakcija).

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 34 str. 3, 4 d.
LRS  Labdaros ir paramos įstatymas
LRS  LR finansų ministro 2012-02-07 įsakymas Nr. 1K-046 „DĖL SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PERVEDIMO PARAMOS GAVĖJAMS IR (AR) POLITINĖMS PARTIJOMSTVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 DĖL PRAŠYMO PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ VIENETAMS, TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS FR0512 FORMOS, PAPILDOMO LAPO FR0512P FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO