Kokiu būdu bus galima teikti prašymo FR0512 formą nuo 2020 m. sausio 1 d.?

Atnaujinimo data: 2019-09-09
Registracijos numeris   KD-9015   Nuo 2020 m. sausio 1 d., skiriant pajamų mokesčio dalį už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius...

Ar gali gyventojas patikslinti jau pateiktą mokesčių administratoriui FR0512 prašymą?

Atnaujinimo data: 2018-11-22
Registracijos numeris   KD-2703 Pateiktas FR0512 formos prašymas gali būti tikslinamas iki: − kitų kalendorinių metų, einančių...

Ar reikia užpildyti atskirus prašymus FR0512, norint paremti ir paramos gavėją, ir politinę partiją?

Atnaujinimo data: 2018-11-21
Registracijos numeris   KD-7588 Patogiausia užpildyti ir pateikti vieną Prašymo FR0512 formą, kurioje nurodyti ir paramos gavėjai...

Kokiu būdu galima pateikti prašymą FR0512 bei kada prašymas nenagrinėjamas?

Atnaujinimo data: 2018-11-15
Registracijos numeris   KD-423 Prašymą pateikti gali pats gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams...

Ar galima prašymą FR0512 pateikti per savo darbdavį ar kitą asmenį?

Atnaujinimo data: 2016-09-20
Registracijos numeris   KD-8395   Prašymas FR0512 teikiamas asmeniškai arba per teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotą asmenį....

Ar prašyme FR0512 galima nurodyti tik vieną paramos gavėją ir vieną politinę partiją?

Atnaujinimo data: 2016-09-20
Registracijos numeris   KD-422 Prašyme galima nurodyti daugiau kaip vieną paramos gavėją (vienetą ir / ar meno kūrėją), tačiau...