« Grįžti

Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?

Atnaujinimo data: 2016-09-29
Ši informacija skelbiama:
[1.4.15.3] Asmenys, galintys teikti / gauti paramą
Registracijos numeris   KD-336

Šia teise gali pasinaudoti nuolatinis Lietuvos gyventojas, per praėjusį mokestinį laikotarpį (toliau − kalendoriniai metai) gavęs tokių pajamų, kurios pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą yra apmokestinamos pajamų mokesčiu.

Pavyzdys

Gyventojas 2017 m. pageidauja, kad pajamų mokesčio dalis nuo jo 2016 m. gautų pajamų būtų pervesta pasirinktam paramos gavėjui ir (ar) politinei partijai. Šis gyventojas gali pasinaudoti teise paremti pasirinktą subjektą, nes jis ir 2016 m., ir 2017 m. mokestiniu laikotarpiu buvo ir yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, o 2016 m. gavo pajamų, nuo kurių buvo sumokėtas pajamų mokestis.

 

Pagal pateiktą Prašymą FR0512 forma paramos gavėjui  iki 2 procentų pervestina pajamų mokesčio suma ir/ar politinei partijai iki 1 procento pajamų mokesčio pervestina suma apskaičiuojama nuo:

− gyventojo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos mokėtinos pajamų mokesčio sumos, kai gyventojas metinę pajamų mokesčio deklaraciją pateikė iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 d.

Pavyzdys

Pervestina paramos suma apskaičiuojama iš bendros pajamų mokesčio sumos, apskaičiuotos sudėjus metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos 26 laukelio („Bendra apskaičiuota pajamų mokesčio suma") sumą ir už įsigytą verslo liudijimą sumokėtą fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumą, atėmus 29 laukelyje įrašytą atskaitomą užsienio valstybėse išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio sumą;

 

− nuo bendros pajamų mokesčio sumos, išskaičiuotos mokestį išskaičiuojančio asmens ir gyventojo sumokėtos už įsigytą verslo liudijimą, kai gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos nėra pateikęs ir neprivalo jos pateikti.

Mokestinio patikrinimo metu apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma į pervestiną pajamų mokesčio sumą neįskaitoma.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 34 str. 3 d.
LRS  LR finansų ministro 2012-02-07 įsakymas Nr. 1K-046 „DĖL SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PERVEDIMO PARAMOS GAVĖJAMS IR (AR) POLITINĖMS PARTIJOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-02-07 įsakymas Nr. V-45 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PRAŠYMO PERVESTI IKI 2 PROCENTŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS LIETUVOS VIENETAMS, PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, FR0512 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO BEI PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"