« Grįžti

Kurios nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos laikomos turinčiomis šaltinį Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Ši informacija skelbiama:
[1.4.5.1] Nuolatinio gyventojo
Registracijos numeris   KD-621

 

1) bet kokios veiklos Lietuvoje pajamos;

Gyventojo iš bet kokios veiklos (darbo veiklos, sporto veiklos, atlikėjo veiklos, individualios veiklos ir pan.), nesvarbu iš kokio asmens gautos pajamos laikomos turinčiomis ,,šaltinį" Lietuvoje, jeigu tokia veikla yra vykdoma Lietuvoje. Laikoma, kad veikla yra vykdoma Lietuvoje, jeigu gyventojas ją faktiškai vykdo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2) pajamos už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, esančio Lietuvoje, nuomą;

Nuolatinio Lietuvos gyventojo  pajamos už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą laikomos turinčiomis „šaltinį" Lietuvoje, jeigu nuomojamasis nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas yra Lietuvoje. Šiuo atveju nėra svarbu, iš kokio asmens tokios pajamos yra gaunamos, t. y. iš Lietuvoje ar užsienio valstybėse esančio asmens. Tokių pajamų ,,šaltinis" nustatomas pagal nekilnojamojo pagal prigimtį daikto buvimo vietą.

3) pajamos, gautos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat už nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje, gautos pajamos;

Nuolatinio Lietuvos gyventojo  pajamų, gautų už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat už Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, šaltiniu Lietuvoje laikoma nekilnojamojo daikto buvimo vieta – Lietuvos Respublikos teritorija ir kilnojamojo daikto faktiško įregistravimo vieta ar vieta, kur turtas privalo būti įregistruotas – Lietuvos Respublikos teritorija, neatsižvelgiant į tai, iš kokio asmens tokios pajamos gaunamos, t.y. iš Lietuvoje ar užsienio valstybėse esančio asmens.

4) kitos šios dalies 1–3 punktuose nenurodytos pajamos, gautos iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, iš Lietuvos vienetų, iš užsienio vienetų per jų nuolatines buveines ir iš nenuolatinių Lietuvos gyventojų per jų nuolatines bazes, išskyrus nenuolatinių Lietuvos gyventojų iš veiklos užsienio valstybėse gautas pajamas;

Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos pajamos (pvz., palūkanos, pajamos iš paskirstytojo pelno, tantjemos, honoraras ir kt.), išskyrus bet kokios veiklos Lietuvoje pajamas, už Lietuvoje esančio nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą gautas pajamas ir pajamas už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn Lietuvoje teisiškai registruotiną kilnojamąjį daiktą ir Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, laikomos turinčiomis „šaltinį" Lietuvoje, jeigu gyventojas jas gauna iš Lietuvoje esančių arba veiklą vykdančių asmenų:

  • iš nuolatinio Lietuvos gyventojo,
  • iš Lietuvos vieneto,
  • iš užsienio vieneto, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje (jeigu tos pajamos yra susijusios su tokia vieneto veikla), ir
  • kito nenuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje (jeigu tos pajamos yra susijusios su tokia nenuolatinio Lietuvos gyventojo veikla). 

Šiuo atveju ,,pajamų šaltinis" nustatomas pagal asmenį, iš kurio gaunamos pajamos.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 2 str. 16 d.