Ar apmokestinamos pajamų mokesčiu užsienio pelno nesiekiančio vieneto išmokamos kompensacijos?

Atnaujinimo data: 2017-08-30
Registracijos numeris   KD-1228   Užsienio pelno nesiekiančio vieneto išmokamos kompensacijos, kaip ir Lietuvos pelno...

Ar pelno nesiekiantis vienetas privalo saugoti renginio dalyvio pateiktus dokumentus?

Atnaujinimo data: 2017-08-30
Registracijos numeris   KD-1278   Pelno nesiekiantis vienetas privalo saugoti renginio dalyvio pateiktus dokumentus...

Ar pelno nesiekiantys vienetai privalo vesti renginių ir jų dalyvių pateikiamų dokumentų apskaitą?

Atnaujinimo data: 2017-08-30
Registracijos numeris   KD-1261 Pelno nesiekiantys vienetai, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka,...

Kokio dydžio ir kokios išlaidos gali būti kompensuojamos?

Atnaujinimo data: 2017-08-30
Registracijos numeris   KD-1229   Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų pelno nesiekiančių vienetų...

Kuriais atvejais kompensuojamos išlaidos ar jų dalis gali būti apmokestinamos pajamų mokesčiu?

Atnaujinimo data: 2017-08-30
Registracijos numeris   KD-1258   Tuo atveju, kai renginio dalyvis nepateikia išlaidas patvirtinančių dokumentų, kaip tai...

Kuriais atvejais taikomi nustatyti kompensacijų dydžiai renginių dalyviams?

Atnaujinimo data: 2017-08-30
Registracijos numeris   KD-1272   Nustatyti kompensacijų dydžiai taikomi, jei renginio dalyviai nėra susiję su šiuos...

Kurie vienetai laikomi pelno nesiekiančiais vienetais?

Atnaujinimo data: 2017-08-30
Registracijos numeris   KD-1227   Tai vienetai, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kurie gauto pelno neturi teisės...

Ar reikia deklaruoti pelno nesiekiančių vienetų kompensacijas?

Atnaujinimo data: 2014-03-16
Registracijos numeris   KD-1281   Pelno nesiekiančių vienetų kompensacijos yra neapmokestinamos ir nedeklaruojamos. ...