« Grįžti

Ar apmokestinamos religinių bendrijų patarnaujančiam ir aptarnaujančiam personalui išmokamos kitos pajamos nei išlaikymo pajamos?

Atnaujinimo data: 2016-03-13
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.26] Religinių bendruomenių išmokos
Registracijos numeris   KD-1932

Patarnaujančiam ir aptarnaujančiam personalui išmokamos kitos pajamos nei išlaikymas apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Pvz.: Religinės bendrijos interesams atstovauja advokatas, su kuriuo sudaryta teisinės pagalbos sutartis. Už jo atliktas paslaugas bendrija moka teisinės pagalbos sutartyje nustatytą atlygį. Advokato iš religinės bendrijos gautos pajamos nepriskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 42 punktą ir apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos.

PVZ.: Religinės bendruomenės dvasininkas dėsto tikybos pamokas valstybinėje švietimo įstaigoje ir iš švietimo įstaigai skirtų savivaldybės biudžeto lėšų už šį darbą gauna atlygį. Dvasininkui švietimo įstaigos išmokėta atlygio už darbą suma nepriskiriama neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 42 punktą ir apmokestinama kaip pajamos, susijusios su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str.
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 42 p.