« Grįžti

Kaip apmokestinamos vertybinių popierių pardavimo pajamos iki 2013-12-31?

Atnaujinimo data: 2016-05-14
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.2.3] Pardavimo pajamų apskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-1826

 

Galioja iki 2013-12-31:

Pajamos, gautos už iki 1999-01-01 įsigytus vertybinius popierius, pajamų mokesčiu neapmokestinamos, jeigu vertybiniai popieriai buvo parduoti  iki 2013-12-31.

Ši lengvata netaikoma, kai vertybiniai popieriai laikomi parduotais vieneto likvidavimo atveju. Šiuo atveju akcijų (dalių, pajų) pardavimo pajamos apskaičiuojamos kaip įsigijimo ir pardavimo kainų skirtumas. Skirtumas apmokestinamas taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą

Pajamos už vertybinius popierius, įsigytus po 1999-01-01, neapmokestinamos, jeigu:

1) jie išlaikyti nuosavybėje daugiau kaip 366 d.;

2) gyventojas trejus metus iki mokestinio laikotarpio, kurį vertybiniai popieriai buvo parduoti arba kitaip perleisti nuosavybėn, pabaigos nevaldė daugiau kaip 10 procentų vieneto, kurio vertybiniai popieriai parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn, akcijų (dalių, pajų);

Ši lengvata netaikoma (366 dienos) tuo atveju, kai akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn šias akcijas išleidusiam vienetui, kai vertybiniai popieriai laikomi parduotais pagal GPMĮ 11 straipsnį, taip pat parduodant ar kitaip perleidžiant akcijas, kurios gautos GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios vertės padidinimo atveju lengvata netaikoma pajamų daliai, kuri lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai).

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 30 p.