« Grįžti

Kaip nustatoma vertybinių popierių įsigijimo data ir kuriais dokumentais turi būti patvirtintas vertybinių popierių įsigijimas?

Atnaujinimo data: 2013-12-18
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.2.3] Pardavimo pajamų apskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-1808

 

Vertybinių popierių įsigijimo data nustatoma pagal gyventojo pateiktą vertybinių popierių įsigijimą pagrindžiantį dokumentą, pvz.: pirkimo–pardavimo sutartį, dovanojimo sutartį, paveldėjimo teisės liudijimą ir pan.

Tuo atveju, kai gyventojas įsigyja vertybinių popierių iš šiuos vertybinius popierius išleidusio vieneto, tai tokių vertybinių popierių įsigijimo diena laikoma ta diena, kai įstatai dėl bendrovės įsteigimo arba pakeisti įstatai dėl bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo įregistruojami juridinių asmenų registre.

Jeigu vienetas platina obligacijas nuo obligacijų išleidimo dienos iki obligacijų platinimo pabaigos dienos, obligacijų įsigijimo diena bus laikoma atitinkamo įrašo padarymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą diena.

VP įsigijimo kaina gali būti pagrindžiama galiojančiais sandoriais, užsienio vienetų ir gyventojų surašytais dokumentais, jei iš šių dokumentų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį.

Tokie dokumentai gali būti, pvz., paveldėjimo teisės liudijimas, dovanojimo sutartis arba VP priėmimo–perdavimo aktas.

Tuo atveju, kai keičiama tik akcijų nominali vertė ir jų skaičius, nekeičiant (nedidinant arba nemažinant) vieneto įstatinio kapitalo dydžio, ir jo dalyviams mainais į turėtas akcijas išduodamos naujos nominalios vertės to paties vieneto akcijos, nekeičiant dalyvio valdomo kapitalo dalies, tai naujos nominalios vertės akcijų išleidimo data nelaikoma nauju šių akcijų įsigijimu.

Kai individuali įmonė pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę, gautų akcijų įsigijimo data laikoma individualios įmonės įregistravimo data.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 19 str. 3 d.