« Grįžti

Kokios pajamos laikomos vieneto likvidavimo atveju?

Atnaujinimo data: 2016-04-20
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.2.3] Pardavimo pajamų apskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-1866

 

Kai vienetas likviduojamas, laikoma, kad to vieneto dalyvis – gyventojas savo turėtas akcijas (dalis, pajus) parduoda likviduojamam vienetui, ir gyventojo tokiu atveju gauti pinigai (ar turtas) laikomi turto (turėtų akcijų, dalių, pajų) pardavimo pajamomis.

Tais atvejais, kai vienetas likviduojamas dėl bankroto ir pagal objektyvias aplinkybes (pagal kreditorių ar teismo sprendimus) paaiškėja, kad su akcininkais nėra ir nebus atsiskaitoma, tai tą mokestinį laikotarpį, kai tokios aplinkybės paaiškėja, laikoma, kad gyventojas parduoda turimas vieneto akcijas (dalis, pajus), o tokių akcijų (dalių, pajų) pardavimo pajamos yra lygios nuliui.

Deklaruojant akcijų (dalių, pajų) metines apmokestinamąsias pardavimo pajamas (jeigu gyventojas yra gavęs kitų vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų) jis turi iš bendros vertybinių popierių pardavimo pajamų sumos atimti bendrą parduotų vertybinių popierių įsigijimo kainą, įskaitant likviduojamo vieneto vertybinių popierių įsigijimo kainą.

Tais atvejais, jeigu vėliau, pvz., kitais kalendoriniais metais, atsiradus galimybei, yra atsiskaitoma su akcininku, akcininkas privalo tų metų, kai gauna akcijų pardavimo pajamų, metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje šias pajamas deklaruoti, tačiau, apskaičiuojant vertybinių popierių apmokestinamąsias pajamas, tų vertybinių popierių įsigijimo kainos atimti negali, nes ši kaina jau buvo atimta apskaičiuojant tų metų, kai akcijos buvo parduotos, apmokestinamąsias vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas.

 

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 11 str. 1 d.