« Grįžti

Ar gali miško savininkai, kurie nesiverčia individualia veikla ir nėra įregistravę įmonės, 5 proc. sumokėtus atskaitymus nuo pajamų pagal Miškų įstatymą, atimti iš medienos pardavimo pajamų apskaičiuojant gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamą sumą?

Atnaujinimo data: 2016-04-20
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.3.1] Pajamų mokesčio lengvatos, pardavimo pajamų...
Registracijos numeris   KD-8475   Data   2016-04-20

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau - GPMĮ) 19 straipsnyje nustatyta, kad iš turto pardavimo pajamų gali būti atimama turto įsigijimo kaina ir su šio turto pardavimu arba kitokiu perleidimu nuosavybėn susiję privalomi mokėjimai, t.y. mokėjimai nustatyti teisės aktuose (pvz. mokėjimai notarui, mokėjimai Registrų centrui, mokėjimai už atliktus geodezinius matavimus ir pan.). Pagal Miškų įstatymą gyventojų sumokėti 5 proc. atskaitymai tai miško valdytojams fiziniams asmenims nustatytas privalomas mokėjimas, kuris apskaičiuojant apmokestinamąsias nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamas gali būti priskirtas nenukirsto miško ir/arba apvaliosios medienos įsigijimo kainai ir atimtas iš pardavimo pajamų. Vadinasi, gyventojų, kurie nesiverčia individualia veikla per mokestinį laikotarpį sumokėti 5 proc. atskaitymai iš gyventojo medienos pardavimo pajamų gali būti atimami tais atvejais, kai gyventojai parduodantys nenukirstą mišką ir/arba apvaliąją medieną yra faktiškai sumokėję 5 proc. atskaitymus ir turi tai patvirtinančius juridinę galią turinčius dokumentus.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 19 str.