« Grįžti

Kaip apskaičiuojamos nenukirsto miško, apvaliosios medienos ir atliekų pardavimo apmokestinamosios pajamos?

Atnaujinimo data: 2017-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.3.1] Pajamų mokesčio lengvatos, pardavimo pajamų...
Registracijos numeris   KD-1767

 

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2018 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, ne individualios veiklos pajamos, gautos pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus  atliekas, apmokestinamos  taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą. Atliekų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos apmokestinamos nuo pirmo euro, netaikant GPMĮ 17 str. 1 dalies 27 punkte nustatyto neapmokestinamojo dydžio - 2500  eurų.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 - 2017 metų mokestinių laikotarpių pajamas, ne individualios veiklos pajamos, gautos pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus  netauriųjų metalų laužą, apmokestinamos  taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.  Netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos apmokestinamos nuo pirmo euro, netaikant GPMĮ 17 str. 1 dalies 27 punkte nustatyto neapmokestinamojo dydžio (nuo 2015-01-01- 2500  eurų; iki 2014-12-31 - 8 000 Lt);

Ne individualios veiklos pajamos, gautos pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus  nenukirstą mišką, apvaliąją medieną,  apmokestinamos  taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, jei apvaliosios medienos pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas yra didesnis kaip 2500  eurų (iki 2014-12-31 – 8000 Lt). Neapmokestinama suma (2500 eurų ir atitinkamai 8000 Lt) netaikoma apmokestinant nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamas, gautas iš tikslinių teritorijų.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2013 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pajamas,  apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos bendra suma, neatsižvelgiant į kiekvieno pardavimo rezultatą, t. y. gautų pajamų ir patirtų išlaidų skirtumas skaičiuojamas nuo visų per mokestinį laikotarpį parduotų šios rūšies turto (nenukirsto miško, apvaliosios medienos, netauriųjų metalų laužo) pajamų. Pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas, didesnis kaip 8 000 Lt apmokestinamas taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Neapmokestinama 8 000 Lt suma netaikoma apmokestinant nenukirsto miško, apvaliosios medienos ir netauriųjų metalų laužo pardavimo pajamas, gautas iš tikslinių teritorijų.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 27 p.
LRS  LR finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr.344 DĖL TIKSLINIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO