« Grįžti

Ar turto nuomos išmokas išmokantis juridinis asmuo privalo deklaruoti išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.30] Turto nuomos pajamos
Registracijos numeris   KD-1816

Nuo 2018-01-01 juridinis asmuo, išmokėdamas turto nuomos išmokas,  turi  deklaruoti mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje bei metinės deklaracijos GPM312 formoje  ir jos priede GPM312L.

Tikslinant 2017 m. atitinkamų mėnesių deklaracijų duomenis, juridinis asmuo, išmokėdamas turto nuomos išmokas, turi teikti mėnesinę deklaraciją FR0572 (tik pagrindinį deklaracijos FR0572 lapą).

Iki kito mokestinio laikotarpio vasario 15 dienos teikiama metinė pajamų mokesčio deklaracija  FR0573 ir jos priedas FR0573A.

Tikslinant 2016 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių atitinkamų mėnesių deklaracijų duomenis juridinis asmuo, išmokėdamas turto nuomos išmokos turi teikti mėnesinę deklaraciją FR0572 ir jos priedą FR0572A. Išmokos, kurios buvo deklaruotos mėnesinės deklaracijos FR0572A priede, nedeklaruojamos metinės deklaracijos FR0573 formoje.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 24 str. 1 d.
LRS  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"
LRS  VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"