« Grįžti

Kuriais atvejais atskaitomas užsienio valstybėse, kurios yra Europos Sąjungos valstybės narės arba su kuriomis yra sudarytos ir taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, sumokėtas pajamų mokestis nuo gautų dividendų, palūkanų ir/ar honoraro?

Atnaujinimo data: 2011-05-26
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.31.2] Mokesčio įskaitymas ir atleidimas pagal DAIS
Registracijos numeris   KD-1761

Nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio valstybėse, kurios yra Europos Sąjungos valstybės narės arba su kuriomis yra sudarytos ir taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, gautų dividendų, palūkanų ir/ar honoraro, nuo kurių tose užsienio valstybėse buvo sumokėtas pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis, tarptautinis juridinis dvigubas apmokestinimas Lietuvoje naikinamas taikant atskaitymo (kredito) metodą, t. y. užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis nuo šiose nuostatose minimų pajamų atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos, tenkančios šioms užsienio valstybėje gautoms pajamoms.

Atskaitymas galimas, jeigu:

1. dividendai, palūkanos ir honorarai, gauti Europos Sąjungos valstybėje narėje arba užsienio valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir

2. tokių dividendų, palūkanų ir honorarų šaltinis yra 1 punkte nurodytoje užsienio valstybėje. Laikoma, kad dividendų, palūkanų ir honorarų šaltinis yra užsienio valstybėje, jeigu šios rūšies pajamas išmokėjęs asmuo yra tos užsienio valstybės vienetas, gyventojas ar toje valstybėje registruotas kokio nors vieneto nesavarankiškas struktūrinis padalinys, ir

3. tokių dividendų, palūkanų ir honorarų apmokestinimas užsienio valstybėje buvo numatytas jos vidaus mokesčių įstatymuose ir tokios pajamos užsienio valstybėje buvo apmokestintos atsižvelgiant į dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas, ir

4. nuo dividendų, palūkanų ir honorarų užsienio valstybėje sumokėtas mokestis, kuris yra pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis, ir

5. gyventojas turi dokumentą apie toje valstybėje gautų dividendų, palūkanų ir honorarų sumas bei nuo jų toje valstybėje sumokėtą pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį (dokumentas gali būti išduotas dividendus, palūkanas ir/ar honorarą išmokėjusio asmens užsienio valstybėje arba tos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus).

Gyventojas, atskaitydamas užsienio valstybėje sumokėtus mokesčius, gali atskaityti tik tokius mokesčius, kuriuos ta užsienio valstybė turėjo teisę imti remdamasi tarptautinės sutarties nuostatomis.

 

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str.
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d.