Kaip apmokestinamos individualios veiklos pajamos?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Registracijos numeris   KD-7346   Individualios veiklos pajamos – pajamos iš individualios veiklos, įskaitant pajamas iš...

Kokie yra individualios veiklos kriterijai?

Atnaujinimo data: 2016-01-07
Registracijos numeris   KD-6888   Individuali veikla  – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti...

Kokia gyventojo, vykdančio individualią veiklą, pajamų pripažinimo tvarka?

Atnaujinimo data: 2016-01-05
Registracijos numeris   KD-6813   Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju ir/arba...

Ar individualios veiklos turto pardavimo pajamos apmokestinamos kaip ir individualios veiklos pajamos?

Atnaujinimo data: 2015-12-10
Registracijos numeris   KD-1275   Pajamos, gautos pardavus nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris buvo deklaruotas kaip...

Ar vertybinių popierių pardavimo pajamos gali būti laikomos individualios veiklos pajamomis?

Atnaujinimo data: 2015-07-13
Registracijos numeris   KD-1646   Nuo 2014-01-01 vertybinių popierių (įskaitant ir išvestinių finansinių priemonių)...