Kaip apmokestinamos individualios veiklos pajamos?

Atnaujinimo data: 2015-12-13
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.3.1] Bendroji informacija
Registracijos numeris   KD-7346

 

Individualios veiklos pajamos – pajamos iš individualios veiklos, įskaitant pajamas iš individualios veiklos turto, išskyrus nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, nuomos, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn.

Individualios veiklos pajamoms, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos, taip pat ne individualios veiklos pajamoms, gautoms pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus netauriųjų metalų laužą, taikomas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Pajamoms iš laisvųjų profesijų (tokių, kaip advokato, anstolio, notaro, konsultanto, apskaitininko, auditorio, architekto, inžinieriaus ir pan.) veiklos, taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

2010 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais pardavus individualios veiklos  nekilnojamąjį turtą, gautos pajamos nelaikomos individualios veiklos  pajamomis (tai bus turto pardavimo pajamos – apmokestinamos 15 proc. tarifu). Jei šis turtas įsigytas anksčiau negu prieš 10 metų iki jo pardavimo – turto pardavimo pajamos neapmokestinamos pajamų mokesčiu.

2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais pajamos, gautos iš finansinių priemonių sandorių (prekybos akcijomis ir kitais vertybiniais popieriais), nelaikomos individualios veiklos pajamomis (tai bus turto pardavimo pajamos – apmokestinamos 15 proc. tarifu).

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str. 3 d.