« Grįžti

Ar deklaravus neoficialiai darbuotojams išmokėtą darbo užmokestį šios išlaidos gali būti pripažįstamos leidžiamais atsiskaitymais?

Atnaujinimo data: 2019-04-11
Ši informacija skelbiama:
[1.12.3] Vienintelė galimybė atsiskleisti
Registracijos numeris   KD-8941

Darbo užmokesčio sąnaudos leidžiamais atskaitymais pripažįstamos pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies nuostatas. Vieneto leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai sąnaudos, būtinos pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti.

Vienetas, išmokėdamas darbo užmokestį neapskaitytomis lėšomis „vokeliuose", faktiškai įprastinių vykdomai veiklai sąnaudų, būtinų deklaruotoms pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, nepatiria, todėl neoficialiai darbuotojams išmokėtos darbo užmokesčio  sumos nepriskiriamos vieneto leidžiamiems atskaitymams.

Jeigu vienetas deklaruoja neapskaitytas pajamas ir faktiškai apskaitoje papildomai apskaičiuoja darbo užmokesčio, išmokėtino darbuotojams, sumą, patirtą joms uždirbti, tai šios sąnaudos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Nuo tokių papildomai apskaičiuotų darbo užmokesčio sumų turi būti sumokėtas gyventojų pajamų mokestis, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo  įmokos.