« Grįžti

Dienpinigių apmokestinimas

Atnaujinimo data: 2018-12-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.4.1] Kitų įmonių
Registracijos numeris   KD-2535

 

Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2019-01-01:

Mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis už  721,50 Eur  (t. y. minimalios mėnesinės algos 555 Eur padaugintos iš koeficiento 1,3), ar valandinis atlygis yra mažesnis   4,407 Eur  (t. y. minimalaus valandinio atlygio 3,39 Eur padauginto iš koeficiento 1,3)

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma yra lygi ar mažesnė nei  50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), dienpinigiai neapmokestinami

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma didesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama 20 proc. pajamų mokesčio tarifu

Mėnesinis darbo užmokestis yra lygus ar didesnis už 721,50 Eur (555 Eur x 1,3) , ar valandinis atlygis yra lygus ar didesnis 4,407 Eur (3,39 x 1,3)

Visa dienpinigių suma, neviršijanti LR Vyriausybės patvirtintos tos užsienio šalies dienpinigių normos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama

 

Dienpinigių apmokestinimas vykstant į komandiruotes Lietuvoje: 

Išmokėtų dienpinigių suma yra didesnė nei 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį

Dienpinigių suma, viršijanti 50 proc. nustatyto atlyginimo (viršijanti dalis), sudėjus kartu su apskaičiuotu darbo užmokesčiu, apmokestinama 20 proc. pajamų mokesčiu

Išmokėtų dienpinigių suma yra lygi ar mažesnė nei 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį

Visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos LR dienpinigių normos (15 Eur),  gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama

Su kokiu atlyginimu turi būti lyginama išmokamų dienpinigių suma už komandiruotes Lietuvoje?

Dienpinigių suma turi būti lyginama su darbo sutartyje nustatytu atlyginimu

 

Dienpinigių apmokestinimas nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31

Dienpinigių apmokestinimas nuo 2017-02-01 iki 2017-12-31

Dienpinigių apmokestinimas nuo 2016-07-01 iki 2017-01-31

Dienpinigių apmokestinimas nuo 2016-01-01 iki 2016-06-30

Dienpinigių apmokestinimas nuo 2015-07-01 iki 2015-12-31

Dienpinigių apmokestinimas nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30

Dienpinigių apmokestinimas nuo 2014-10-01 iki 2014-12-31

Dienpinigių apmokestinimas nuo 2013-01-01 iki 2014-09-30

 

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO
LRS  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-01-28 nutarimas Nr. 99 "DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-09-24 nutarimas Nr. 972 " DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO"