« Grįžti

Kada VMI turi pervesti paramos gavėjui prašyme FR0512 nurodytą pajamų mokesčio sumą?

Atnaujinimo data: 2018-12-20
Ši informacija skelbiama:
[1.4.15.3] Asmenys, galintys teikti / gauti paramą
Registracijos numeris   KD-426

 

Pervestiną pajamų mokesčio sumą nuo paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais gyventojo pajamų mokesčio administratorius apskaičiuoja ir perveda paramos gavėjui ir/ar politinei partijai kitais kalendoriniais metais laikotarpiu nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d.

Jeigu paaiškėja, kad:

1. paramos gavėjui ar politinei partijai ankstesnį mokestinį laikotarpį buvo pervesta ne visa pajamų mokesčio suma, tai papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama kartu su kito ataskaitinio laikotarpio pajamų mokesčio suma. Jei kitu ataskaitiniu laikotarpiu paramos gavėjui ar politinei partijai pajamų mokesčio suma iš viso nebuvo skirta, papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama nuo tų kitų ataskaitinių metų, rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d.;

2. paramos gavėjui ar politinei partijai ankstesniais metais buvo pervesta per didelė pajamų mokesčio suma, tai per daug pervesto pajamų mokesčio suma mažinama paskutinių ataskaitinių metų apskaičiuota pervestina suma. Jeigu paskutinių ataskaitinių metų apskaičiuotos pervestinos pajamų mokesčio sumos nepakanka, tai ankstesniu laikotarpiu per daug pervesta pajamų mokesčio suma išieškoma iš atitinkamo paramos gavėjo ar politinės partijos įstatymų nustatyta tvarka.

Paramos gavėjai ir politinės partijos, pateikę laisvos formos prašymą po kalendorinių metų lapkričio 15 d. teritoriniam mokesčių inspekcijos skyriui, turi teisę gauti apie jiems apskaičiuotas ir pervestas pajamų mokesčio sumas.

Gyventojas dėl informacijos apie pervestą pajamų mokesčio sumą Lietuvos vienetams, turintiems teisę gauti paramą ir (arba) politinėms partijoms, gali kreiptis į mokesčių administratorių po kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 34 str. 3 d.
LRS  LR finasų ministro 2012-02-07 įsakymas Nr. 1K-046 „DĖL SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PERVEDIMO PARAMOS GAVĖJAMS IR (AR) POLITINĖMS PARTIJOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-02-07 įsakymas Nr. V-45 " "DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PRAŠYMO PERVESTI IKI 2 PROCENTŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS LIETUVOS VIENETAMS, PAGAL LIETUVOSRESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, FR0512 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO BEI PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"