« Grįžti

Kurie paramos gavėjai ir kokios politinės partijos turi teisę gauti gyventojų skiriamą paramą (pajamų mokesčio dalį)?

Atnaujinimo data: 2019-07-20
Ši informacija skelbiama:
[1.4.15.3] Asmenys, galintys teikti / gauti paramą
[1.17.4] 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimas paramai ir 1...
Registracijos numeris   KD-425

 

2018 m. ir vėlesniais metais gyventojų skiriamą paramą gauti turi teisę:

  1. Lietuvos Respublikoje įregistruoti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams.

Šie juridiniai asmenys, išskyrus tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, turi teisę gauti paramą tik tuo atveju, jeigu jie yra įgiję paramos gavėjo statusą.

2. Politinės partijos, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinkančios įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos  narių  skaičiaus (2 000 narių) ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra.

     3. Meno kūrėjai, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje (tvarkytojas – Kultūros ministerija) įregistruoti paramos gavėjais.

     4. Profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai, jeigu jie yra įgiję paramos gavėjo statusą.

Pasitikrinti, ar asmuo turi paramos gavėjo statusą, galima Paramos gavėjų paieškoje.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 34 str. 3, 4 d.
LRS  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 DĖL PRAŠYMO PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PARAMOS GAVĖJAMS IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS FR0512 FORMOS, PAPILDOMO LAPO FR0512P FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO