« Grįžti

Neatskleistos individualios veiklos pajamos

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Ši informacija skelbiama:
[1.12.3.1] Pavyzdžiai

Laisvai samdomas darbuotojas (angl. freelancer) 2016 m. nuotoliniu būdu gavo keletą užsakymų internetinių svetainių ir reklaminių projektų sukūrimui. Už kiekvieną užsakymą asmuo gavo atlygį, tačiau tokiai veiklai neturėjo įregistravęs individualios veiklos Tokiu atveju jis gali pateikti / patikslinti 2016 metų gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, sumokėti (išdėstyti) mokesčius nuo gautų pajamų už užsakymus ir jis bus atleistas nuo delspinigių.

VMI, naudodama specialias programines priemones, periodiškai analizuoja duomenis specializuotose laisvai samdomiems darbuotojams pritaikytose platformose, kuriose surenkama informaciją apie Lietuvos gyventojų vykdytus projektus ir gautas pajamas.

Gyventojas, dirbdamas įmonėje Y, papildomai vykdė bei toliau vykdo prekybą naudotais automobiliais parduodamas juos per internetines platformas autoplius.lt ir autogidas.lt, tačiau gautų pajamų iš tokios veiklos nedeklaravo, atitinkamai nesumokėjo ir mokesčių. Tokiu atveju jis gali pateikti / patikslinti atitinkamų metų gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, sumokėti (išdėstyti) mokesčius nuo gautų pajamų ir jis bus atleistas nuo delspinigių.

Siekiant nustatyti asmenis, užsiimančius neregistruota naudotų automobilių prekybos veikla ar nedeklaruojančius visų pajamų, VMI naudoja daug skirtingų informacijos šaltinių ir kontrolės priemonių / būdų: analizuoja VĮ „Regitra" ir draudimo bendrovių duomenis, naudojant specialias programines priemones, nustatomi asmenys, skelbiantys didelį skaičių skelbimų specializuotuose interneto prekybos portaluose,  reguliariai atlieka  patikras šalies keliuose (tikrinami autovežiai) ir turgavietėse ir kt. 

Surinkus informaciją apie įsigytų/parduotų automobilių skaičių ir gautą informaciją sulyginus su skelbiamomis automobilių rinkos kainomis (pvz., VšĮ Emprekis"), galima nustatyti neapskaitytas pajamas.

Be to, slepiantys savo tikrąsias pajamas asmenys vėliau ar anksčiau bus identifikuoti, kaip gyvenantys ne pagal pajamas – tai išduoda deklaruojamų jų pajamų neatitinkantis turimas turtas ir/ar išlaidos.

Asmuo arba nuomonės formuotojas (angl. influencer) 2017 m. gavo užsakymus dėl straipsnių spaudoje ar socialiniuose tinkluose. Už kiekvieną paskelbtą straipsnį asmuo gavo atlygį, tačiau tokiai veiklai neturėjo įregistravęs individualios veiklos. Tokiu atveju jis gali pateikti / patikslinti 2017 metų gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, sumokėti (išdėstyti) mokesčius nuo gautų pajamų ir jis bus atleistas nuo delspinigių.

VMI Verslo elektroninėje erdvėje ir elektroninėmis priemonėmis kontrolės padalinys atlieka nuomonės formuotojų monitoringą, susijusį su komercinio pobūdžio paskyromis socialiniuose tinkluose ar paskyromis, turinčiomis didelius sekėjų bei „Patinka" (angl. Like) paspaudimų skaičius bei jų reklamuojamas prekes ar paslaugas.

Gyventojas dirba įmonėje X pagal darbo sutartį, tačiau 2017 metais papildomai užsiėmė veikla naudojantis dalijimosi platformomis (pvz., Uber ir kt.) ir laisvu laiku vykdė pavežėjimo paslaugas, neįregistravęs individualios veiklos ir nemokėdamas mokesčių. Tokiu atveju jis gali pateikti / patikslinti 2017 metų gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, sumokėti (išdėstyti) mokesčius nuo gautų pajamų ir jis bus atleistas nuo delspinigių.

Valstybinė mokesčių inspekcija gauna/gaus duomenis iš keleivių vežimo organizatorių apie Lietuvoje pavėžėjimo paslaugas teikiantiems asmenims perduotus užsakymus ir remiantis jais nustatys galimai gautas pajamas.

Asmuo, vykdantis individualią veiklą, gauna prekes, reikalingas veiklai vykdyti, tačiau nedeklaruoja visų su šia veikla susijusių pajamų. Tokiu atveju jis gali pateikti / patikslinti atitinkamų metų gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, sumokėti (išdėstyti) mokesčius nuo gautų pajamų ir jis bus atleistas nuo delspinigių ir kitų sankcijų.  Taip pat svarbu žinoti, kad tais atvejais, kai bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų, asmuo turi registruotis PVM mokėtoju.

Valstybinė mokesčių inspekcija, įgyvendindama Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės  sistemos kūrimo projektą, sukūrė Elektroninių važtaraščių posistemį (i.VAZ), į kurį visi Lietuvos subjektai (išskyrus numatytas išimtis), privalo pateikti vykdytų prekių gabenimų šalies keliais duomenis. Šių, taip pat per Elektroninį sąskaitų faktūrų  posistemį i.SAF gaunamų PVM sąskaitų faktūrų duomenų analizė mokesčių administratoriui leidžia nustatyti prekių gavėjus ir, naudojant kitus duomenis, įvertinti, ar asmuo deklaruoja adekvačias pajamas, įsitikinti, kad jie yra įregistravę veiklą.  Be to, kaip minėta, VMI vykdo visų gyventojų turimo turto bei išlaidų atitikimo teisėtoms pajamoms vertinimą, remiantis faktiškai visais egzistuojančiais registrais ir trečiųjų šalių teikiamais duomenimis, įskaitant, remiantis tarptautiniais susitarimais, teikiamais duomenimis apie užsienyje turimas sąskaitas, turtą bei gaunamas pajamas.