« Grįžti

Neatskleistos/neteisingai apskaitytos su darbo santykiais susijusios pajamos

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Ši informacija skelbiama:
[1.12.3.1] Pavyzdžiai

Įmonė X dalį darbo užmokesčio darbuotojams 2017 m. išmokėjo „vokeliuose". Nuo „vokeliuose" išmokėtos darbo užmokesčio sumos  mokėtiną pajamų mokestį įmonė gali sumokėti savomis lėšomis. Tokiu atveju įmonė  turėtų pateikti patikslintą 2017 m. Metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaraciją (FR0573 forma), patikslinusi darbuotojams išmokėtas su darbo santykiais susijusias išmokų sumas ir papildomai  įrašiusi savomis lėšomis sumokėto pajamų mokesčio sumą.  Be to, turėtų būti pateikiama ir atitinkamai patikslinta kurio nors 2017 m. mėnesio Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija (FR0572 forma).  Įmonė bus atleista nuo delspinigių.

Gyventojas dirba įmonėje X. 2017 m. dalį darbo užmokesčio darbdavys jam mokėjo „vokelyje". Gyventojas gali pateikti arba patikslinti pateiktą 2017 m. metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir sumokėti deklaracijoje apskaičiuotą pajamų mokestį. Gyventojas bus atleistas nuo delspinigių.

Vienas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos taikomų įmonės rizikingumo vertinimo kriterijų yra įmonės vidutinio darbo užmokesčio lyginimas su kitose įmonėse, kurioms būdinga panaši verslo aplinka, darbuotojams mokamu darbo užmokesčiu (jo vidurio reikšme - mediana). Lygindama įmonių, kurios veiklą vykdo toje pačioje savivaldybėje ir/ar ekonominėje veikloje darbo apmokėjimo rodiklius, VMI nustato įmones, kurios galimai neapskaito dalies darbo užmokesčio, - dalį atlyginimo moka „vokelyje". Be to, VMI gauna asmenų pranešimus apie tokius mokėjimo „vokeliuose" faktus ar apie dirbančiuosius, kurie dirba legaliai įmonėje neįdarbinti, arba įdarbinti neapskaitant dalies darbo užmokesčio. VMI, lygindama įvairius įmonės teikiamus bei iš trečiųjų asmenų gaunamus duomenis, nustato įmones, vengiančias teisingai apskaityti darbo užmokestį. Ypatingai efektyvūs patikrinimai su teisėsaugos institucijomis, turinčiomis operatyvinės veiklos subjekto teises ir naudojančias specialias priemones „juodajai buhalterijai" aptikti.

Įmonė savo veikloje 2016 – 2017 metais atsiskaitymus už prekes ir / ar paslaugas priėmė ne tik negrynaisiais pinigais (bankinėmis kortelėmis), bet ir kitomis mokėjimo priemonėmis (pvz., Revolut, PayPal, Skrill, Webmoney, Yandex.money  ir kt.). Įmonė pajamų, gautų kitomis mokėjimo priemonėmis, neįtraukė į įmonės apskaitą ir nesumokėjo mokesčių. Tokioje situacijoje įmonė gali patikslinti 2016-2017 metų deklaracijas, deklaruoti ir sumokėti (išdėstyti) iki šiol nesumokėtus mokesčius bei būti atleista nuo delspinigių.

Įmonė turi fizinę bei internetinę parduotuvę Lietuvoje, kurioje prekiauja žaislais. 2016 – 2017 metais dalį savo produkcijos taip pat pardavinėjo ir tarptautinių platformų pagalba (pvz., Ebay, Amazon, Allegro, Etsy, ir kt.). Įmonė pajamų, gautų naudojantis tarptautinėmis platformomis, neįtraukė į apskaitą ir nesumokėjo mokesčių. Tokioje situacijoje įmonė gali patikslinti deklaracijas, deklaruoti ir sumokėti (išdėstyti) iki šiol nesumokėtus mokesčius bei būti atleista nuo delspinigių.

Įmonė savo interneto svetainėje 2016 m. III ketv. skelbė savo partnerių kaičiąją reklamą (angl. banner) ir už kiekvieną paspaudimą ant kaičiosios reklamos gavo sutartą atlygį. Įmonė už minėtą reklamą gautų pajamų neįtraukė į apskaitą ir nesumokėjo mokesčių. Tokioje situacijoje įmonė gali patikslinti deklaracijas, deklaruoti ir sumokėti (išdėstyti) iki šiol nesumokėtus mokesčius bei būti atleista nuo delspinigių.

VMI Verslo elektroninėje erdvėje ir elektroninėmis priemonėmis kontrolės padalinys disponuoja informacija apie visų Lietuvoje užregistruotų tinklalapių savininkus bei naudojantis internetinių resursų duomenų bazėmis vertina tinklalapių populiarumą ir pasiekiamumą. Turimi programiniai įrankiai leidžia įvertinti partnerių kaičiąją reklamą (angl. banner) bei kitus tinklalapiuose naudojamus partnerinio marketingo (angl. affiliate) metodus pajamoms sugeneruoti.

Taip pat VMI prie FM analizuodama mokėtojų veiklą ypatingą dėmesį skiria Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Elektroniniame sąskaitų faktūrų (i.SAF) posistemyje kaupiamų duomenų bei jų kryžminio sulyginimo analizei, kurios metu pagal pateiktus kitos sandorio šalies duomenis gali būti nustatomos nuslėptos pajamos.

Įmonė prekiauja naudotais automobiliais, tačiau nenorėdama deklaruoti gautų pardavimo pajamų, atsiskaityti už įsigytą automobilį norintiems mokėjimo pavedimu, nurodo asmeninę įmonės direktoriaus sąskaitą banke, o atsiskaitantiems grynaisiais – išrašomuose dokumentuose nurodo ne tikrąją, tačiau gerokai mažesnę sandorio vertę. Jei direktorius grąžintų įmonei už automobilius jam į asmeninę sąskaitą pervestas lėšas, o įmonė, laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30 deklaruotų visas nuslėptas pajamas nuo parduotų automobilių, ji būtų atleista nuo delspinigių.

Jeigu įmonės direktorius negrąžintų įmonei į jo asmeninę sąskaitą pervestų lėšų, tai įmonė galėtų  priskirti šią sumą jo darbo užmokesčiui ir nuo šios sumos sumokėti pajamų mokestį savomis lėšomis. Tokiu atveju įmonė  turėtų pateikti patikslintą 2017 m. Metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaraciją (FR0573 forma), patikslinusi joje direktoriui išmokėtą  su darbo santykiais susijusias išmokų sumą ir papildomai  įrašiusi savomis lėšomis sumokėtą pajamų mokesčio sumą. Be to, turėtų būti pateikiama ir atitinkamai patikslinta kurio nors 2017 m. mėnesio Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija (FR0572 forma).  Įmonė bus atleista nuo delspinigių.

Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 55 str. bankai nuo 2017 m. teikia informaciją VMI apie asmenų turimose sąskaitose per kalendorinius metus gautų įplaukų dydžius.

Statybos bendrovė nuo 2015 m. išsinuomojo valstybinės žemės sklypą, gavo statybos leidimus ir pradėjo gamybinio pastato statybą. Tam samdė subrangovus, pirko statybines medžiagas ir visas patirtas išlaidas, susijusias su pastato statyba, apskaitė 2015-2017 m. leidžiamuose atskaitymuose bei deklaravo pelno mokesčio ataskaitose. Dėl šių su statybomis susijusių išlaidų bendrovė patyrė nuostolį.  Pastato statyba buvo baigta 2018 m. ir tais pačiais metais pastatas buvo parduotas. Kadangi bendrovės 2015-2017 m. leidžiami atskaitymai, nesilaikant kaupimo principo, buvo nepagrįstai padidinti patirtomis išlaidomis pastato statybai, todėl bendrovė patikslinusi pelno mokesčio deklaracijas  už 2015-2017 m., papildomai apskaičiavusi ir sumokėjusi (išdėsčiusi) pelno mokestį, galės būti atleista nuo delspinigių. Visas su pastato statyba patirtas sąnaudas, bendrovė apskaitys 2018 m. pelno mokesčio deklaracijoje

Įmonė nedeklaravo visų pardavimų, kuriuos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) duomenimis deklaravo jų klientai. Šiuo atveju įmonė gali patikslinti deklaracijas, deklaruoti ir sumokėti (išdėstyti) iki šiol nesumokėtus mokesčius bei būti atleista nuo delspinigių.

Nedeklaruotų įmonės pardavimų ir kitų PVM pažeidimų riziką atskleidžia ne tik VMI išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) duomenys, kompiuterizuotoje atrankos sistemoje taikomi kriterijai, gaunami asmenų pranešimai, bet ir VMI skaičiuojamas PVM atotrūkis (plačiau žr. čia: http://www.vmi.lt/cms/pvm-atotrukis-lietuvoje). Informaciją apie tai, kad įmonė turi PVM atotrūkį, VMI ketina paskelbti viešai savo interneto svetainėje.