Neteisinga PVM atskaita

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Ši informacija skelbiama:
[1.12.3.1] Pavyzdžiai

Statybos veiklą vykdanti įmonė 2014 m. visą įsigyjamų statybinių medžiagų pirkimo PVM deklaravo PVM deklaracijose kaip atskaitomą, bei visas įsigytų medžiagų vertes apskaitė leidžiamuose atskaitymuose ir sumažino pelno mokestį. Tačiau faktiškai dalis šių medžiagų buvo panaudotos įmonės vadovo gyvenamojo namo remontui. Patikslinusi PVM deklaracijas ir pelno mokesčio deklaracijas įmonės vadovo reikmėms sunaudotų medžiagų PVM sumomis ir vertėmis bei sumokėjus (išdėsčius) mokesčius, ji bus atleista nuo šių mokesčių delspinigių.

Viešojo maitinimo įmonė 2016 m. nepagrįstai įtraukė į PVM atskaitą bei sumažino apmokestinamąjį pelną sąnaudomis už kitos įmonės suteiktas konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas. Įmonei žinoma, kad tokios paslaugos realiai nebuvo suteiktos, todėl išlaidų už suteiktas paslaugas suma negali būti priskiriama leidžiamiems atskaitymams, negalima PVM atskaita ir todėl įmonė nėra sumokėjusi visų mokesčių. Tokioje situacijoje įmonė gali patikslinti deklaracijas, deklaruoti ir sumokėti (išdėstyti) iki šiol nesumokėtus mokesčius bei būti atleista nuo delspinigių.

Prekybos veiklą vykdanti įmonė X, 2016 – 2017 metais įsigydama prekes iš susijusios įmonės Y visą įsigyjamų prekių pirkimo PVM deklaravo PVM deklaracijose kaip atskaitomą ir susigrąžino iš biudžeto, tačiau susijusi įmonė Y, pardavimo PVM į biudžetą nesumokėjo ir nesumokės. Apie tai žinojo, arba turėjo galimybę žinoti įmonės X vadovai ir akcininkai. Tokioje situacijoje įmonė X gali patikslinti PVM deklaracijas, deklaruoti ir sumokėti (išdėstyti) iki šiol nesumokėtą PVM mokestį bei būti atleista nuo delspinigių.

VMI, analizuodama mokėtojų veiklą, atlieka Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Elektroniniame sąskaitų faktūrų (i.SAF) posistemyje kaupiamų duomenų bei jų kryžminio sulyginimo analizę, kurios metu pagal pateiktus kitos sandorio šalies duomenis gali būti nustatomos nuslėptos pajamos, nesumokėti mokesčiai.
Kartu naudojama VMI turima informacija apie bendrovių akcininkus ir vadovus, susijusius asmenis.


Įmonė įsigijo prekes ir/ar paslaugas iš realios ekonominės veiklos nevykdančių kontrahentų ir nors ir žinodama, kad jos atskaitomas PVM pardavėjo nebus sumokėtas į valstybės biudžetą, pirkimo PVM įtraukė į PVM atskaitą ir juo susimažino savo mokėtiną PVM. Būsimų verslo partnerių patikimumo patikrinimo rekomendacijos skelbiamos Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje. Tokiu atveju įmonė gali patikslinti deklaracijas bei būti atleista nuo delspinigių.

PVM kontrolei VMI naudoja Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) duomenis, deklaracijų duomenis, teisėsaugos ir kitų institucijų teikiamą informaciją, iš kitų ES valstybių narių per VIES sistemą ir automatinių mainų būdu gaunamus duomenis bei Audito informacinės sistemos funkcionalumus. Šių duomenų visuma padeda atskleisti ne tik mokesčių mokėtojus piktnaudžiaujančius PVM atskaita, bet ir įmones, dalyvaujančias PVM grobstymo schemose. Realios veiklos nevykdančios įmonės pasižymi tam tikrais požymiais, kuriuos žinant galima identifikuoti kurie mokesčių mokėtojai su jomis turėjo sandorių