Kur galima gauti daugiau informacijos apie galimybę pasinaudoti vienkartiniu atleidimu nuo delspinigių?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8957 Jei kiltų klausimų, kaip pasinaudoti šia vienintele galimybe deklaruoti anksčiau gautas ir...

#TaVienintelė

Atnaujinimo data: 2019-01-07
Apie vienintelę galimybę 2019 m. pirmą pusmetį susimokėti praeityje pamirštus mokesčius be delspinigių ir baudų. Mokesčių mokėtojai, pasinaudoję...

Kolektyvinio investavimo subjektas

Atnaujinimo data: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-5992 Kolektyvinio investavimo subjektas – kolektyvinio investavimo subjektas, kaip ši sąvoka apibrėžta...

Nuolatinė buveinė

Atnaujinimo data: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-4898 Nuolatinė buveinė – užsienio vieneto veiklos Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos vieneto veiklos...

Pozityviosios pajamos

Atnaujinimo data: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-5227 Pozityviosios pajamos – kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamos ar jų dalis, įskaitomos į...

Tikslinė teritorija

Atnaujinimo data: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-4912 Tikslinė teritorija – užsienio valstybė arba zona, įtraukta į finansų ministro nustatytą Tikslinių...

Vienetų grupė

Atnaujinimo data: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-6647 Vienetų grupė – grupė, kurią sudaro patronuojantysis vienetas ir jo patronuojamasis (dukterinis) arba...

Kontroliuojamasis apmokestinamasis vienetas

Atnaujinimo data: 2019-01-05
Registracijos numeris   KD-4894           Kontroliuojamasis apmokestinamasis ...

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai nuo 2019 metų

Atnaujinimo data: 2019-01-03
Registracijos numeris   KD-8975 Nuo 2019-01-01 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) esminiai...

Kada gali būti mažinamas pelno mokestis, kai lėšos yra suteiktos filmo gamybai?

Atnaujinimo data: 2019-01-01
Registracijos numeris   KD-5859   Data   2014-01-02 1. Apskaičiuojant pelno mokestį, šio straipsnio...

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2018-12-31
Registracijos numeris   (18.18-31-1E) RM-42435   Data   2018-12-31 Valstybinė mokesčių inspekcija prie...

Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?

Atnaujinimo data: 2018-12-29
Registracijos numeris   KD-336 Šia teise gali pasinaudoti nuolatinis Lietuvos gyventojas, per praėjusį mokestinį laikotarpį gavęs...

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų

Atnaujinimo data: 2018-12-21
Registracijos numeris   KD-8860         Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos...

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų

Atnaujinimo data: 2018-12-21
Registracijos numeris   KD-8933 Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. gruodžio 6 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo...

Labdaros ir paramos mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų

Atnaujinimo data: 2018-12-21
Registracijos numeris   KD-8862   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad...

Dienpinigių apmokestinimas

Atnaujinimo data: 2018-12-21
Registracijos numeris   KD-2535   Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2019-01-01: ...

Kokie yra pajamų mokesčio tarifai?

Atnaujinimo data: 2018-12-21
Registracijos numeris   KD-8121   Tarifų lentelė Teisės aktai LRS   ...

Kada VMI turi pervesti paramos gavėjui prašyme FR0512 nurodytą pajamų mokesčio sumą?

Atnaujinimo data: 2018-12-20
Registracijos numeris   KD-426   Pervestiną pajamų mokesčio sumą nuo paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais gyventojo...

Kaip apmokestinamos pajamos, gautos iš žemės ūkio veiklos?

Atnaujinimo data: 2018-12-10
Registracijos numeris   KD-6553 Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurie nėra įregistruoti  PVM mokėtojais arba savo...

Kokius veiksmus reikia atlikti, praradus techninį pasą, kasos operacijų žurnalą ar kontrolinę juostą?

Atnaujinimo data: 2018-12-10
Registracijos numeris   KD-2550 Praradus kasos aparato techninį pasą, atsakingas asmuo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po praradimo...

Sąnaudas pagrindžiantys juridinę galią turintys dokumentai

Atnaujinimo data: 2018-12-05
Registracijos numeris   KD-8191   Seminaro „ Sąnaudas pagrindžiantys juridinę galią turintys dokumenta i " dalijamoji...

Kuriose valstybėse gautos pajamos yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2018-12-04
Registracijos numeris   KD-1998   Pajamos (išskyrus dividendus, palūkanas ir honorarus) yra atleistos nuo pajamų mokesčio...

Kasos knygos pildymo tvarka

Atnaujinimo data: 2018-11-24
Registracijos numeris   KD-6023 Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti...

Ar gali paramos gavėjai ir politinės partijos sužinoti, kokia paramos suma jiems buvo pervesta?

Atnaujinimo data: 2018-11-10
Registracijos numeris   KD-7602   Paramos gavėjai ir politinės partijos gali sužinoti, kokia paramos suma jiems buvo pervesta,...

Savivaldybių tarybų sprendimai dėl žemės mokesčio lengvatų 2018 metams

Atnaujinimo data: 2018-11-02
Registracijos numeris   KD-8926   Savivaldybių tarybų nustatytos žemės mokesčio lengvatos 2018 metams: Akmenė - Kupiškis ...

Kokia informacija apie mokesčių mokėtoją nelaikoma paslaptyje ir kam ji gali būti suteikta?

Atnaujinimo data: 2018-11-02
Registracijos numeris   KD-2344 Paslaptyje nelaikoma ši informacija apie mokesčių mokėtoja: 1. mokesčių mokėtojo...

Kokiu būdu galima pateikti prašymą turto ir pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų išrašams gauti?

Atnaujinimo data: 2018-11-02
Registracijos numeris   KD-7376 Gyventojai, pageidaujantys gauti gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 formą ir/ar...

Sąnaudų priskyrimas neleidžiamiems atskaitymams. Numatomi PMĮ pakeitimai nuo 2019 metų

Atnaujinimo data: 2018-10-31
Registracijos numeris   KD-8937 Seminaro  „ Sąnaudų priskyrimas neleidžiamiems atskaitymams. Numatomi  PMĮ pakeitimai nuo...

Ar gali mokesčių mokėtojas gauti pasirinktos datos mokestinių prievolių likučių suderinimo aktą FR0299?

Atnaujinimo data: 2018-10-20
Registracijos numeris   KD-3045 Taip, gali. Mokesčių mokėtojas, Prašyme turi nurodyti datą, kurios apskaitos duomenimis prašoma...

Kas turi pasirašyti mokestinių prievolių likučių suderinimo aktą FR0299?

Atnaujinimo data: 2018-10-20
Registracijos numeris   KD-8182 Mokestinių prievolių likučių suderinimo aktą FR0299 pasirašo: 1. VMI prie FM MAP valstybės...

Kokiu būdu ir kada mokesčių mokėtojas gali gauti mokestinių prievolių likučių suderinimo aktą FR0299?

Atnaujinimo data: 2018-10-20
Registracijos numeris   KD-3042 VMI prie FM mokesčių apskaitos funkcijas atliekantis padalinys (toliau – VMI prie FM MAP),...

Sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams. Numatomi PMĮ pakeitimai nuo 2019 m.

Atnaujinimo data: 2018-10-09
Registracijos numeris   KD-8927 Seminaro „ Sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams. Numatomi PMĮ pakeitimai nuo 2019 m. "...

Dėl individualios veiklos išregistravimo (prašymas REG812 forma)

Atnaujinimo data: 2018-10-05
Registracijos numeris   KD-8479   Teisės aktas, reglamentuojantis fizinių asmenų įregistravimo į...

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 m.

Atnaujinimo data: 2018-09-21
Registracijos numeris   KD-8918   Seminaro „Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo...

Kaip nutraukti i.MAS galiojantį atstovavimą, jeigu nebeatstovauju mokesčių mokėtojo?

Atnaujinimo data: 2018-09-18
Registracijos numeris   KD-8815 Priklausomai nuo to, kokiu būdu buvo gautos teisės, priklausys, kokiu būdu jos gali būti nutraukiamos. ...

Pelno mokesčio įstatymo ir Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų

Atnaujinimo data: 2018-09-18
Registracijos numeris   KD-8814 Seminaro „ Pelno mokesčio įstatymo ir Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų "...

Miškų įstatymas

Atnaujinimo data: 2018-08-19
Registracijos numeris   KD-5872 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją Teisės aktai LRS...

Privalomųjų atskaitymų nuo parduotos žaliavinės medienos ir nenukirsto miško deklaravimas ir sumokėjimas.

Atnaujinimo data: 2018-08-15
Registracijos numeris   KD-5689 Miško valdytojo, kuris yra juridinis asmuo, privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra...

Savivaldybių sprendimai dėl 2019 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų

Atnaujinimo data: 2018-08-03
Registracijos numeris   KD-8917   Akmenės r., Alytaus m., Alytaus r., Anykščių r., Birštono, Biržų r., Druskininkų,...

DĖL AKCIZŲ APSKAIČIAVIMO DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR ANULIAVIMO

Atnaujinimo data: 2018-07-19
Registracijos numeris   (18.2-31-2 E) RM-26118   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos...

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimai nuo 2018 metų

Atnaujinimo data: 2018-07-17
Registracijos numeris   KD-8844    2018 m. birželio 21 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo...

Iki kada turi būti sumokėtas avansinis pelno mokestis?

Atnaujinimo data: 2018-07-17
Registracijos numeris   KD-5113   Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio...

DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ, KURIOMS TAIKOMAS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMAS, PERKROVIMO

Atnaujinimo data: 2018-07-16
Registracijos numeris   (18.2-31-2 E) RM-25708   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos...

Kokie yra kitų valstybių narių PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai?

Atnaujinimo data: 2018-07-12
Registracijos numeris   KD-8935   Kai kurių valstybių narių PVM sąskaitų faktūrų rekvizitus galite rasti čia.

Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų

Atnaujinimo data: 2018-07-11
Registracijos numeris   KD-8810   Dėl  Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų nuo 2019...

Savivaldybių tarybų nustatyti žemės mokesčio tarifai 2019 metams

Atnaujinimo data: 2018-07-10
Registracijos numeris   KD-8864   Savivaldybių tarybų nustatyti žemės mokesčio tarifai 2019 metams: Akmenė-Kupiškis ...

Akcizų įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų

Atnaujinimo data: 2018-07-10
Registracijos numeris   KD-8934   2018 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo...

Kuriais atvejais skiriamos ir (arba) neskiriamos baudos?

Atnaujinimo data: 2018-07-09
Registracijos numeris   KD-2913 Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodika (toliau – Metodika) patvirtinta VMI prie FM...

Už kurį laikotarpį ir kas gali apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį?

Atnaujinimo data: 2018-07-09
Registracijos numeris   KD-2367 Apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį gali: 1. Mokesčių mokėtojas (išskyrus tam tikras išimtis,...

Koks turtas deklaruojamas metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje FR0001?

Atnaujinimo data: 2018-06-27
Registracijos numeris   KD-8470   Deklaruoti turtą privalo 18 metų sulaukę nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat asmenys,...

Kurie asmenys privalo deklaruoti turimą turtą?

Atnaujinimo data: 2018-06-27
Registracijos numeris   KD-8469   Pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnį turimą turtą privalo deklaruoti: ...

Iki kada ir kokiu būdu turi būti pateiktos metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos?

Atnaujinimo data: 2018-06-27
Registracijos numeris   KD-113 Praėjusių ataskaitinių metų deklaracijos turi būti pateikiamos iki kitų kalendorinių metų gegužės 1...

Koks galimas maksimalus viename važtaraštyje nurodytų krovinį (-ius) apibūdinančių eilučių skaičius?

Atnaujinimo data: 2018-06-20
Registracijos numeris   KD-8810 Maksimalus viename važtaraštyje nurodytų krovinį (-ius) apibūdinančių eilučių skaičius yra 999....

Kuris teisės aktas reglamentuoja kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles ?

Atnaujinimo data: 2018-06-20
Registracijos numeris   KD-7032 Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos...

Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje įstatymas

Atnaujinimo data: 2018-06-13
Registracijos numeris   KD-6039   NETEKO GALIOS 2018 06 12   Teisės aktai ...

Pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje įstatymas

Atnaujinimo data: 2018-06-13
Registracijos numeris   KD-6046   NETEKO GALIOS 2018 06 12   Teisės aktai ...

Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas

Atnaujinimo data: 2018-06-12
Registracijos numeris   KD-6045 NETEKO GALIOS 2018 06 12 Gamybos mokestis skaičiuojamas už visą per mokestinį laikotarpį...

Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje objektas ir mokėtojai

Atnaujinimo data: 2018-06-12
Registracijos numeris   KD-6040 NETEKO GALIOS 2018 06 12 Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje objektas yra Lietuvos Respublikos...

Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje tarifas

Atnaujinimo data: 2018-06-12
Registracijos numeris   KD-6042 NETEKO GALIOS 2018 06 12. Nustatomas 12,00 EUR už kvotinio cukraus ir kvotinio inulino sirupo...

Pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas

Atnaujinimo data: 2018-06-12
Registracijos numeris   KD-6054 NETEKO GALIOS 2018-06-12 Mokestis apskaičiuojamas už visą per praėjusį mokestinį laikotarpį...

Pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje objektas, mokėtojai ir tarifas

Atnaujinimo data: 2018-06-12
Registracijos numeris   KD-6048 NETEKO GALIOS 2018-06-12 Pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje taikomas: a) cukraus,...

DĖL VIRTUALIŲJŲ VALIUTŲ IR PIRMINIO VIRTUALIŲJŲ ŽETONŲ PLATINIMO VEIKLOS MOKESTINIŲ NUOSTATŲ PAAIŠKINIMO

Atnaujinimo data: 2018-06-11
Registracijos numeris   (18.10-31-1E) RM-21969   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos...

Ar galima ieškoti važtaraščių pagal pakrovimo / iškrovimo vietos adresą?

Atnaujinimo data: 2018-06-08
Registracijos numeris   KD-8807 Paieška pagal pakrovimo ir iškrovimo vietos adresus vykdoma Išplėstinio filtro atskiruose laukeliuose....

Ar ieškant važtaraščio būtina įvesti visą važtaraščio numerį?

Atnaujinimo data: 2018-06-08
Registracijos numeris   KD-8808 Ieškant važtaraščių pagal važtaraščio numerį tiek pagrindiniame filtre, tiek išplėstinio filtro...
Rodoma 201 - 300 iš 9 346 rezultatų.
Elementų puslapyje 100
iš 94