« Grįžti

Ar fizinių asmenų vykdoma nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomos veikla yra PVM objektas?

Atnaujinimo data: 2014-12-28
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.7] Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Registracijos numeris   KD-7366

 

Fizinio asmens vykdoma nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma yra PVM objektas. Tačiau pagal PVM įstatymo 31 straipsnio nuostatas nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma PVM neapmokestinama, išskyrus:

1) viešbučių, motelių, kempingų ir panašios paskirties įstaigų teikiamas apgyvendinimo paslaugas;

2) gyvenamųjų patalpų nuomą, kurios laikotarpis ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai;

3) bet kokių transporto priemonių (įskaitant orlaivius, laivus, geležinkelio riedmenis) stovėjimo, saugojimo aikštelių, garažų ar kitų panašios paskirties nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomą;

4) bet kokių įrengimų (įskaitant seifo kameras), atitinkančių nekilnojamojo pagal prigimtį daikto sąvoką nuomą.

Todėl kai fizinis asmuo nuomoja nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, tai pirmiausia, vadovaujantis PVM įstatymo 31 straipsnio nuostatomis, reikia įvertinti, ar šio daikto nuoma apmokestinama PVM, ar ne. 

Kai PVM mokėtoju neįsiregistravęs fizinis asmuo teikia PVM neapmokestinamas nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (pvz., žemės, patalpų ar pan.) nuomos paslaugas, tai jam neatsiranda prievolės skaičiuoti PVM už nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuomą. Tačiau šiuo atveju fizinis asmuo, vadovaudamasis PVM įstatymo 31 straipsnio 3 dalies nuostatomis, turi teisę pasirinkti už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą skaičiuoti PVM tuo atveju, kai nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas yra nuomojamas apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui. Savo pasirinkimą apmokestinamasis asmuo, vadovaudamasis Pasirinkimo skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį deklaravimo taisyklėmis, patvirtintomis VMI prie FM 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-26, privalo deklaruoti gyvenamosios vietos apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Kai fizinis asmuo teikia pagal PVM įstatymo nuostatas PVM apmokestinamas nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos paslaugas, ir bendra atlygio už suteiktas nuomos paslaugas suma per paskutinius 12 mėnesių viršija (numato viršyti) 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt), tai jis pradedant tuo mėnesiu, kurį minėta riba buvo viršyta, privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM.

Toks fizinis asmuo privalo VMI pateikti prašymą įregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro (FR0388 forma ir jos užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 178).

Jei minėtas fizinis asmuo nesiregistruoja PVM mokėtoju, tai jis pradedant tuo mėnesiu, kurį minėta riba buvo viršyta, nuo visos sandorio, dėl kurio buvo viršyta nustatytoji riba (45 000 Eur, iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) turi apskaičiuoti PVM pagal formulę:

Mokėtina PVM suma = atlygis x PVM tarifas (proc.) /(100 proc. + PVM tarifas proc.).

Apskaičiuotą į biudžetą mokėtiną PVM sumą fizinis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, turi sumokėti į biudžetą iki 25 dienos kito kalendorinio mėnesio, einančio po to mėnesio už kurį apskaičiuota mokėtina PVM suma, ir kartu gyvenamosios vietos AVMI pateikti tinkamai užpildytą Neįregistruoto pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formą (šios apyskaitos forma ir jos užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 31 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178 „DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymas VA-26 „DĖL PASIRINKIMO SKAIČIUOTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ DEKLARAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymas Nr. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"