« Grįžti

Kurie asmenys privalo AVMI pateikti FR0617K „Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema“ ataskaitą?

Atnaujinimo data: 2016-07-20
Ši informacija skelbiama:
[1.8.16.5] Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema...
Registracijos numeris   KD-4001   Data   2013.12.06

 

FR0617K formą privalo pateikti apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą), neįsiregistravę ir įsiregistravę Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais, šalies teritorijoje įsigiję žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą) įsiregistravę Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais, šalies teritorijoje įsigiję žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema  neprivalo teikti šios formos, jeigu jie VMI teikia PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis pagal Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisykles, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55.

FR0617K forma teikiama, deklaruojant ir tikslinant 2014 m. sausio mėnesio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių duomenis. Nuo 2016-10-01 FR0671K formos užpildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2016-05-26 įsakymu Nr. VA-73.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 99 str. 3 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymas Nr. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 8 - 9 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2016-05-26 įsakymas Nr. VA-73 DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO