« Grįžti

Kuriais atvejais Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo gali PVM mokėtoju įsiregistruoti savanoriškai ?

Atnaujinimo data: 2014-11-12
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.2] Savanoriškas (72 str.)
Registracijos numeris   KD-4624   Data   2011.12.28

 

Įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai turi teisę Lietuvos Respublikos asmuo, vykdantis ar ketinantis vykdyti ekonominę veiklą, išskyrus veiklą, kuriai naudojamų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM pagal PVM įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostatas (Taisyklių 4.1.1 punktas) negalėtų būti atskaitomas, kai bendra atlygio, vykdant šią veiklą, suma nesiekia 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt).

Pateikti prašymą įregistruoti PVM mokėtoju taip pat gali asmenys, kurie:

1. verčiasi vien tik investicinio aukso tiekimu ir pagal PVM įstatymo 112 straipsnio nuostatas ketina skaičiuoti to investicinio aukso tiekimo PVM;

2. nuomoja nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus ir pagal PVM įstatymo 31 straipsnio nuostatas ketina skaičiuoti PVM už šių daiktų nuomą;

3. parduoda ar kitaip perduoda nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus ir pagal PVM įstatymo 32 straipsnio nuostatas ketina skaičiuoti PVM už tiekiamus PVM neapmokestinamus nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus;

4. teikia PVM įstatymo 28 straipsnio 1–4 dalyse nurodytas finansines paslaugas ir pagal PVM įstatymo 28 straipsnio 7 dalies nuostatas ketina skaičiuoti tų paslaugų tiekimo PVM;

5. nurodyti Taisyklių 8.1–8.3 punktuose, kurie įsigyja ar ketina įsigyti prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė, neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos, per praėjusius kalendorinius metus nebuvo didesnė kaip 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt), ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti šios ribos.

PVM mokėtojais Lietuvoje taip pat gali registruotis Lietuvos Respublikoje neįsikūrę užsienio valstybių asmenys, kurie vykdo nuotolinę prekybą Lietuvoje, tačiau į Lietuvos Respubliką iš ES valstybės narės atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) 2014 metais neviršijo 36 203 eurų (t. y. 125 000 Lt) ar einamaisiais kalendoriniais metais, t. y. 2015 metais, neviršijo 35 000 eurų.

Asmuo, pageidaujantis įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai, turėtų pateikti savo ES valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą leidimą, suteikiantį teisę prekių tiekimo vieta laikyti Lietuvos Respubliką, jei tokį leidimą privaloma gauti pagal ES valstybės narės teisės aktus.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 72 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178 „DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ", 11 - 12 p.