« Grįžti

Kas laikoma kilnojamųjų daiktų perdirbimo, aptarnavimo, apdirbimo paslaugomis?

Atnaujinimo data: 2012-06-14
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.11] kilnojamų daiktų aptarnavimui ir perdirbimui (51 str.)
Registracijos numeris   KD-3483   Data   2012.06.14

 

Kilnojamųjų daiktų perdirbimo paslaugos – tai drabužių siuvimas, trikotažo gaminių mezgimas, batų siuvimas ir kitos kilnojamųjų daiktų perdirbimo paslaugos.

Kilnojamųjų daiktų aptarnavimo paslaugos – tai mašinų, įrengimų ir kitų kilnojamųjų daiktų remontas, priežiūra, derinimas ir kt.

Kilnojamųjų daiktų apdirbimo paslaugos – tai detalių, odų ir kitų žaliavų apdirbimo paslaugos.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 51 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-20 įsakymas Nr. VA-99 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO UŽ ĮVEŽAMUS IŠ UŽSIENIO AR LIETUVOJE ĮSIGYJAMUS KILNOJAMUOSIUS DAIKTUS IR JŲ APTARNAVIMO, APDIRBIMO BEI PERDIRBIMO PASLAUGAS REKOMENDACIJŲ", I d. 2 p. ( 2012-06-07 įsakymo Nr. VA-57 redakcija).