Koks yra nekilnojamojo turto mokesčio tarifas?

Atnaujinimo data: 2018-01-05
Ši informacija skelbiama:
[1.9.6.1] Tarifai
Registracijos numeris   KD-4795

 

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – nuo 0,3 iki 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės (taikomas nuo 2013-01-01).

Nekomercinės paskirties nekilnojamajam turtui (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniams (patalpoms), žuvininkystės ir inžineriniams statiniams) taikomi tarifai nuo 2018 metų

NTM mokėtojai

NTM vertė

Tarifas

Fiziniai asmenys

Iki 220000 eurų;

Neapmokestinama;

Turto vertės daliai viršijančiai 220000 eurų, bet neviršijančiai 300000 eurų;

0,5 proc.

Turto vertės daliai viršijančiai 300000 eurų, bet neviršijančiai 500000 eurų;

1 proc.

Turto vertės daliai, viršijančiai   500000 eurų;

2 proc.

 

Asmenys, auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenys, auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

Iki 286000 eurų;

Neapmokestinama;

Turto vertės daliai viršijančiai 286000 eurų, bet neviršijančiai 390000 eurų;

0,5 proc.

Turto vertės daliai viršijančiai 390000 eurų, bet neviršijančiai 650000 eurų;

1 proc.

Turto vertės daliai, viršijančiai 650000 eurų;

2 proc.

 

Iki 2017-12-31 fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendrai vertei, viršijus 220 000 eurų, viršijanti dalis nuo 2015-01-01 apmokestinama 0,5 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifu (iki 2014-12-31 1 milijoną litų, viršijanti dalis apmokestinama 1 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifu).

Šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir šeimos, auginančios neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nariams priklausančio nekilnojamojo turto vertei neapmokestinamo nekilnojamojo turto vertė didinama 30 procentų t. y. neapmokestinama nekilnojamojo turto vertė – 286 000 eurų ((220 000 x 30 proc.) + 220 000).  Tokiu atveju neapmokestinamoji nekilnojamojo turto, priklausančio šeimos nariams, vertė didinama 30 procentų ir yra taikoma individualiai kiekvienam iš sutuoktinių jų pasirinktu santykiu.

2011-01-01 iki 2012-12-31 nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – nuo 0,3 iki 1 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą nustato savivaldybės, atsižvelgdamos į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus). Konkretų mokesčio tarifą, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, savivaldybės taryba nustato iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos.

Jeigu savivaldybės taryba iki birželio 1 dienos nenustato konkrečių mokesčio tarifų arba po birželio mėn. 1 d. keičia nustatytus mokesčio tarifus, atitinkamą mokestinį laikotarpį tos savivaldybės teritorijoje taikomas 0,3 procento mokesčio tarifas. Tais atvejais, kai priimamas sprendimas nuo kito mokestinio laikotarpio atlikti naują nekilnojamojo turto masinį vertinimą, savivaldybių taryboms leidžiama kitam mokestiniam laikotarpiui mokesčio tarifus nustatyti (tikslinti) iki einamųjų metų gruodžio 1 d.

Teisės aktai
LRS  NTMĮ 6 str.