« Grįžti

Kokios nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikomos fiziniams asmenims?

Atnaujinimo data: 2018-01-05
Ši informacija skelbiama:
[1.9.7.2] Fiziniams asmenims
Registracijos numeris   KD-7562

 

Mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas, už kurį mokestį pagal NTMĮ 3 straipsnį moka fizinis asmuo:

1) nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat socialinei globai ir socialinei priežiūrai. Nuo 2018 metų nekilnojamas turtas, naudojamas kulto apeigų reikmenų gamybai, apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu.

2) nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas pajamoms iš žemės ūkio veiklos, kaip tai apibrėžta GPMĮ 2 str. 33 dalyje, gauti (uždirbti);

3) nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas švietimo darbui;

4) nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas teikiant laidojimo paslaugas arba esantis kapinių teritorijoje. Nuo 2018 metų nekilnojamas turtas, naudojamas laidojimo paslaugoms ir nesantis kapinių teritorijoje, apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu.

5) nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens, turinčio meno kūrėjo statusą, naudojamas kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai;

6) fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendra vertė, neviršijanti 220 000 eurų ( nuo 2012-01-01 iki 2014-12-31 –1 milijono litų) .

7) asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo šios dalies 6 punkte nurodyto nekilnojamojo turto bendra vertė, neviršijanti 286 000 eurų.

Pastaba. Pagal NTMĮ 4 str., nekilnojamojo turto mokesčio objektui nepriskiriamas faktiškai nenaudojamas nekilnojamasis turtas, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Pažymėtina, kad nekilnojamojo turto mokestis apskaičiuojamas, taikant individualią 220 000 eurų neapmokestinamąją vertę kiekvienam fiziniam asmeniui, nuosavybės teise turinčiam (įgyjančiam) NTMĮ 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte išvardytų paskirčių nekilnojamojo turto. Individuali vertė turėtų būti taikoma ir sutuoktiniams, valdantiems turtą bendrąja jungtine nuosavybės teise. Išsamiau VMI prie FM 2015-12-04 rašte: Nr. (18.40-31-1) RM-26311.

Teisės aktai
LRS  NTMĮ 7 str.
LRS  GPMĮ 2 str. 33 d.