« Grįžti

Ar teikiant VMI informaciją pagal MAĮ 55 straipsnį, FATCA ir CRS, DAC2 apie notaro, advokato, antstolio asmeninių sąskaitų likučius reikalinga pateikti ir informaciją apie depozitinių sąskaitų likučius ir, ar depozitinės sąskaitos įplaukos turi būti įtrauktos vertinant asmens metinę sąskaitų apyvartą?

Atnaujinimo data: 2019-11-11
Registracijos numeris   KD-8939

Pažymėtina, kad depozitinė (pasitikėjimo) sąskaita atidaroma asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus gali laikyti trečiųjų asmenų lėšas kaip depozitus ar pasitikėjimo pagrindais (pavyzdžiui, advokatai, notarai, antstoliai, teismai, prokuratūra, VMI, Muitinės departamentas, finansų maklerio įmonė, bankai ir kitos kredito įstaigos, toliau - asmenys) ir naudoja lėšas tik depozitinės sąskaitos sutartyje nurodytais tikslais. Depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos išlieka jas patikėjusių asmenų nuosavybe.

Atsižvelgiant į tai, kad depozitinėse sąskaitose yra ne asmenų nuosavos lėšos, o saugomos tol, kol bus paskirstytos ir [pervestos gavėjams trečiųjų asmenų lėšos, tai depozitinių sąskaitų įplaukos neturi būti įtraukiamos į asmeninių lėšų metinę apyvartą. Advokatų, notarų, antstolių finansų įstaigose atidarytų depozitinių sąskaitų apyvartų bei likučių duomenys, turėtų būti vertinami ir pateikiami tik esant poreikiui.

Teisės aktai
LRS  LRV 2016 m. vasario 18 d.nutarimas Nr. 147 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 55 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO
LRS  Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-105 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių patvirtinimo" pakeitimo