Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo apibendrintas komentaras (2020-01-01 redakcija)

Atnaujinimo data: 2020-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.14.8] Pelno mokesčio įstatymo komentaras
Registracijos numeris   KD-5696

 

PM įstatymo komentaras (aktuali redakcija 2020-01-01)