« Grįžti

Ar gali gyventojas įregistruoti individualią masažo veiklą?

Atnaujinimo data: 2018-03-31
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.1] Licencijuojama veikla, individualios veiklos apribojimai
Registracijos numeris   KD-6963

 

Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364, masažo paslauga yra nurodyta, kaip licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 str. 1 dalimi bei Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156, 2, 3, ir 5 punktais, licencijas verstis sveikatos priežiūros veikla gali gauti tik juridiniai asmenys. Todėl masažo paslauga gali būti teikiama tik sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai. Šią paslaugą gali atlikti gyventojai, atitinkantys nustatytus masažuotojo profesijos kvalifikacinius reikalavimus, ir negali verstis šia veikla kaip individualia veikla, neįsteigiant juridinio asmens.

Tam tikros masažo procedūros ar jo elementai, atliekami be gydytojo išrašyto siuntimo ir ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, vadinti ne masažu, o kūno priežiūros paslauga, kuri priskirtina sveikatingumo paslaugai.  Sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašą rasite Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 3d. įsakyme Nr. V-75 „Dėl Sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašo ir sveikatingumo paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo"

Gyventojas gali vykdyti individualią veiklą pagal klasifikuojamą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 96.04 klasę „Fizinės gerovės užtikrinimo veikla"  (t. y.  gali teikti tam tikras kūno priežiūros paslaugas).

Už sveikatos priežiūros paslaugų licencijavimą atsakinga Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 10 str. 1 d.