« Grįžti

Ar mokestį išskaičiuojantys asmenys (draudimo įmonės) privalo mokesčių administratoriui teikti duomenis apie gyventojams išmokėtas gyvybės draudimo išmokas?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.7.1.5] Deklaravimas ir mokesčio sumokėjimas
Registracijos numeris   KD-891

 

Duomenis apie kiekvienam gyventojui išmokėtas gyvybės draudimo sumas, išskaičiuotą (neišskaičiuotą) pajamų mokestį draudimo įmonės privalo pateikti mokesčių administratoriui.

Nuo 2018-01-01 mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėtass gyvybės draudimo išmokas, turi  deklaruoti mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje.

Mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs gyvybės draudimo sumas už 2017 metus privalo pateikti mėnesinę deklaraciją FR0572 (tik pagrindinį deklaracijos FR0572 lapą) ir iki kito mokestinio laikotarpio (kitų kalendorinių metų) vasario 15 dienos metinę  FR0573 ir jos priedą FR0573A.

Tikslinant 2016 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių atitinkamų mėnesių deklaracijų duomenis mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs nuolatiniam Lietuvos gyventojui gyvybės draudimo išmokas, teikia mėnesinę deklaraciją FR0572 ir jos priedą FR0572A. Išmokos, kurios buvo deklaruotos mėnesinės deklaracijos FR0572A priede, nedeklaruojamos metinės deklaracijos FR0573 formoje.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-26 įsakymas Nr. VA-145 "DĖL METINĖS A KLASĖS IŠMOKŲ, NUO JŲ IŠSKAIČIUOTO IR SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0573 FORMOS, JOS FR0573A, FR0573U PRIEDŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"