« Grįžti

Ar privalo juridiniai asmenys deklaruoti dovanas ir nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.6] Dovanos
Registracijos numeris   KD-1312

 

Nuo 2018-01-01 mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs nuolatiniam Lietuvos gyventojui dovanas, priskirtas apmokestinamosioms pajamoms, turi  deklaruoti mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje.

Lietuvos vienetas, užsienio vienetas, veikiantis per nuolatinę buveinę Lietuvoje, gyventojams išmokėjęs dovanas, priskirtas apmokestinamosioms pajamoms, už 2017 metus privalo deklaruoti šias išmokas, pateikdamas mėnesinę deklaraciją FR0572 (tik pagrindinį deklaracijos FR0572 formos lapą) bei metinę FR0573 ir jos priedą FR0573A.

Tikslinant 2016 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių atitinkamų mėnesių deklaracijų duomenis mokestį išskaičiuojantis asmuo teikia mėnesinę deklaraciją FR0572 ir jos priedą FR0572A. Išmokos, kurios buvo deklaruotos mėnesinės deklaracijos FR0572 priede FR0572A – metinės deklaracijos formoje FR0573 nerodomos.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-01-15 įsakymas Nr. VA-7 "DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-26 įsakymas Nr. VA-145, "DĖL METINĖS A KLASĖS IŠMOKŲ, NUO JŲ IŠSKAIČIUOTO IR SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"