Nekilnojamojo turto pardavimo pajamų apskaičiavimo pavyzdžiai

Atnaujinimo data: 2016-04-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.1.1] Pajamų mokesčio lengvatos
Registracijos numeris   KD-8355

Pavyzdžiai

1. Tarkime, gyventojas 2015 m. pabaigoje sudaro žemės (kuri buvo įsigyta iki 2011 m. sausio l d., išlaikyta iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn 3 metus) pirkimo-pardavimo preliminarią sutartį, gauna avansą. Galutinis atsiskaitymas 2016 metais. Turtas nuosavybėn pereina 2016 metais. Tokiu atveju pajamos (avansas) gautos 2015 m. pajamų mokesčiu neapmokestinamos. 2016 metais gautos pajamos už žemės sklypą, kuris nebuvo išlaikytas nuosavybėje 10 metų, apmokestinamos kaip turto pardavimo pajamos. Apskaičiuojant nekilnojamojo turto pardavimo apmokestinamąsias pajamas iš turto pardavimo pajamų sumos atimama to turto įsigijimo kaina, kuri nustatoma proporcingai gautų 2015 m. ir 2016 metais pajamų dydžiui, skirtumas apmokestinamas taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

2. Gyventojas 2010 m. įsigytą nekilnojamąjį turtą pardavė 2015m. gruodžio mėn., pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį ir turto perdavimo aktą. Dalį sumos sumokėjo 2015m., o likusią dalį sutarė išmokėti per dvejus metus, t.y. 2016m. ir 2017m. Kaip apmokestinamos 2015 m., 2016 m. ir 2017 m. išmokėtos išmokos už parduotą nekilnojamąjį turtą?

Kadangi turtas parduotas (perduotas pagal priėmimo-perdavimo aktą) kito asmens nuosavybėn 2015 metais, tai jo pardavimo pajamos, gautos tiek 2015, tiek 2016 ir 2017 neapmokestinamos, kadangi:

- turtas įsigytas iki 2011-01-01;

- parduotas išlaikius trys metus nuo jo įsigijimo iki perleidimo kito asmens nuosavybėn.

3. 2015 m. pabaigoje sudaroma žemės (kuri buvo įsigyta iki 2011 m. sausio 1 d., išlaikyta iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn 3 metus) pirkimo-pardavimo preliminari sutartis, gaunamas avansas, o galutinis atsiskaitymas įvyksta 2016 m., turtas pirkėjo nuosavybėn pereina 2016 m.

Pajamos (avansas) gautos 2015 m. pajamų mokesčiu neapmokestinamos. 2016 m. gautos žemės sklypo pardavimo pajamos pajamų mokesčiu apmokestinamos, kadangi nuo sklypo įsigijimo iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn nepraėjo 10 metų.

4. 2015 m. pabaigoje sudaroma žemės (kuri buvo įsigyta iki 2011 m. sausio 1 d., išlaikyta iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn 3 metus) pirkimo-pardavimo sutartis (turtas pirkėjo nuosavybėn pereina 2015 metais), tačiau pirkėjas su pardavėju atsiskaito dalimis 2015 ir 2016 metais.

Šiuo atveju  tiek 2015 m., tiek 2016 m. gautos turto pardavimo pajamos pajamų mokesčiu neapmokestinamos.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 28 p.