Kokios rūšies pakuotei taikoma vienkartinės pakuotės užstato sistema?

Atnaujinimo data: 2016-02-04
Ši informacija skelbiama:
[1.8.9] Apmokestinamoji vertė (15-17 str.)
Registracijos numeris   KD-8042   Data   2016-02-04

 

Nuo 2016 m. vasario 1 d. pagal Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio nuostatas,  gamintojai ir importuotojai tiekiantys Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alų, alaus kokteilius, sidrą, kriaušių sidrą, vaisių vyną, vaisių vyno kokteilius, vaisių vyno gėrimus, kitus fermentuotus gėrimus, alkoholinius kokteilius ir nealkoholinius gėrimus (gaiviuosius gėrimus, stalo vandenį, girą), natūralų mineralinį vandenį, šaltinio vandenį, fasuotą geriamąjį vandenį, sultis, nektarą, supakuotus į stiklinę, plastikinę, metalinę prekinę vienkartinę pakuotę, kurios talpa didesnė negu viena dešimtoji litro, bet mažesnė negu trys litrai,  privalo taikyti vienkartinės pakuotės užstato sistemą.

Supaprastinta vienkartinės pakuotės ir jos užstato judėjimo schema:

1) gamintojai ir/ar importuotojai tiekia prekybos įmonėms prekes, įpakuotas į vienkartinę pakuotę, kuriai taikoma užstato sistema;
2) prekybos įmonės gamintojui ir/ar importuotojui sumoka už vienkartinę pakuotę nustatytą užstatą;
3)  paimtą užstatą gamintojai ir importuotojai perveda užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui (toliau – Administratorius);
4) prekybos įmonės, tiekdamos vienkartinėje pakuotėje įpakuotas prekes vartotojams, šių prekių pardavimo dokumente kartu su kaina atskirai nurodo šiai pakuotei nustatytą` užstatą;
5)  vartotojai sumoka prekybos įmonei prekių pardavimo dokumente nurodytą kainą už prekę ir užstatą už vienkartinę pakuotę;
6) vartotojai grąžina vienkartinės pakuotės atliekas prekybos įmonėms (pvz., per prekybos įmonėse įrengtus taromatus);
7)   prekybos įmonės vartotojams grąžina jų sumokėtą užstatą už vienkartinės pakuotės atliekas;
8) prekybos įmonės iš vartotojų priimtas vienkartinės pakuotės atliekas perduoda Administratoriui;
9)    Administratorius prekybos įmonėms grąžina jų sumokėtą užstatą už vienkartinę pakuotę;
10)  Administratorius sugrąžintas vienkartinės pakuotės atliekas surūšiuoja ir parduoda atliekų perdirbimo įmonėms;
11) atliekų perdirbimo įmonės Administratoriui sumoka atlygį už jo patiektas vienkartinės pakuotės atliekas.

Ši vienkartinės pakuotės užstato sistema taikoma pakuotei, kuri yra pažymėta pakuotės gamintoją ar importuotoją identifikuojančiu brūkšniniu kodu.
 

Daugiau informacijos PVM įstatymo 15 str. 8 dalies komentare.

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
LRS  PVMĮ 15 str. 8 d.