Labdaros ir paramos mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų

Atnaujinimo data: 2018-07-10
Ši informacija skelbiama:
[1.13.0] 2019 metais
Registracijos numeris   KD-8862

I. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad 2018 m. birželio 28 d. buvo priimtas: Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1326.

LPĮ pakeitimo įstatymas priimtas, siekiant suderinti jo nuostatas su naujomis GPMĮ 34 straipsnio nuostatomis.

  1. Papildytas LPĮ 4 straipsnio 2 dalies 2 punktas, pagal kurį piniginės lėšos, sudarančios iki 1 procento profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams pervesto gyventojo pajamų mokesčio yra pripažįstamos parama (kaip ji suprantama pagal LPĮ 2 straipsnio 2 dalį).
  2. LPĮ 9 straipsnyje išvardyti paramos teikimo būdai papildyti, šio straipsnio 1 dalies 2 punkte įrašius galimybę profesinėms sąjungoms ir profesinių sąjungų susivienijimams paskirti iki 1 procento gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją sumos, o jeigu gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 1 procento mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotos pajamų mokesčio sumos.
  3. LPĮ pakeitimo įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną.

II. Asmenys, neatitinkantys LR mokesčių administravimo įstatymo 401 str. nustatytų minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nuo 2019 m. sausio 1 d. negalės įgyti paramos gavėjo statuso, o tais atvejais, kai asmuo paramos gavėjo statusą jau turi, bus galimybė atimti iš jo paramos gavėjo statusą, konstatavus, kad paramos gavėjo statuso turėjimo metu šis asmuo padarė Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus, buvo nubaustas ir sankcijos įsigaliojo, todėl nebeatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (2018-06-28 įstatymas Nr. XIII-1331).