Kokiais būdais užsienio valstybės pilietis gali įsiregistruoti EDS vartoju?

Atnaujinimo data: 2019-01-17
Ši informacija skelbiama:
[1.3.1.1] Fiziniai asmenys
Registracijos numeris   KD-8916

 

Jei mokesčių mokėtojui nori atstovauti Mokesčių mokėtojų registre neregistruotas užsienio valstybės pilietis, toks asmuo gali įsiregistruoti EDS vartotoju šiais būdais:

1. Užsienio valstybės pilietis kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinus asmens tapatybę, AVMI turi pateikti tinkamai užpildytą Užsienio valstybės piliečio prašymą įregistruoti EDS vartotoju. Užsienio valstybės piliečiams, įregistruotiems EDS vartotojais, gali būti suteikiamos prisijungimo priemonės (prisijungimo vardas ir slaptažodžiai).

2. Užsienio valstybės pilietis gali EDS deklaruoti savo elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą.  Užsienio valstybės pilietis, deklaravęs elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą, įregistruojamas EDS vartotoju ir mokesčių mokėtojas gali jį paskirti savo atstovu.

Elektroninio parašo sertifikatą galima deklaruoti:

Neprisijungus prie EDS skiltyje „Apie formų teikimą" → „Užpildytų formų persiuntimas" → „Sertifikato deklaravimas" arba

Prisijungus prie EDS skiltyje „Nustatymai" → „El. parašas" → „Sertifikato deklaravimas".

3. Kai užsienio įmonės vadovas, užsienio pilietis, pildo užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formą, 18 laukelyje jis turi nurodyti vadovo elektroninio pašto adresą, kuriuo VMI išsiunčia prisijungimo prie VMI informacinių sistemų identifikavimo priemones Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse nustatyta tvarka.