« Grįžti

Kodėl gali skirtis PVM sąskaitų faktūrų skaičius, nurodytas registruose, ir PVM sąskaitų faktūrų skaičius, nurodytas registro suminiuose duomenyse?

Atnaujinimo data: 2017-10-23
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.2] Gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas
Registracijos numeris   KD-8772

 

i.MAS lange  „PVM sąskaitų faktūrų registrai" stulpelyje įrašų kiekis ir lange „Gaunamų / Išrašomų sąskaitų faktūrų registras"  yra nurodomas bendras PVM sąskaitų faktūrų skaičius, t. y. kiek PVM  sąskaitų faktūrų yra pateiktame registre.

Lange „Gaunamų / Išrašomų sąskaitų faktūrų registro suminiai duomenys" nurodoma informacija pateikiama pagal mokesčio kodą, t. y. stulpelyje „Sąskaitų skaičius" nurodoma, keliose sąskaitose nurodytas konkretus  mokesčio kodas.

PVM sąskaitoje faktūroje gali būti nurodytos kelios eilutės, pvz. PVM1 ir PVM 12. Tuomet sąskaitų faktūrų skaičius 1, o registro suminiuose duomenyje 2 sąskaitos (1 sąskaita  su kodu  PVM1 ir 1 sąskaita su kodu PVM12), todėl suminių duomenų lentelėje sąskaitų skaičius ne visada sutaps su registruose nurodytu sąskaitų skaičiumi. Sutapti gali tik tada, jei visuose registre registruotose sąskaitose bus nurodyta tik po 1 eilutę (t. y. bus tik po vieną mokesčio kodą).

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO