« Grįžti

Kokiu būdu galima pateikti prašymą turto ir pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų išrašams gauti?

Atnaujinimo data: 2018-07-30
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.10] Prašymas turto ir pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų...
Registracijos numeris   KD-7376

Pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 6 str. 3 dalį gyventojams, pradėjusiems eiti pareigas valstybės tarnyboje, VMI išduoda pažymas apie metinės turto ir pajamų mokesčio deklaracijos pateikimą.

Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 str. 4 dalies 2 punktą ir to paties straipsnio 5 dalies 2 punktą kandidatai į savivaldybės tarybos narius, taip pat pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 str. 1 dalies 5 punktu ir to paties straipsnio 2 dalies 2 punktą kandidatai į Lietuvos Respublikos Seimą Vyriausiajai rinkimų komisijai turi įteikti turto ir pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų išrašus. Išrašus, pateikus prašymą juos gauti, išduoda apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

Prašymą (pavyzdinė prašymo forma PRC909) galima pateikti:

1. tiesiogiai bet kurios AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui,

2. paštu bet kuriai AVMI,

3. elektroniniu būdu Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroninio pašto adresu  (vmi@vmi.lt). Elektroniniu būdu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Pasirinkus pareiškinių dokumentų pildymą ir pateikimą rinkimų komisijoms elektroniniu būdu (smulkesnė informacija adresu http://www.vrk.lt), kandidatas neprivalo vykti į teritorinius mokesčių inspekcijos skyrius atsiimti pajamų ir turto deklaracijų pagrindinių duomenų išrašų, kadangi išrašai, pagal Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų gyventojų pajamų mokesčio ir gyventojo turto deklaracijų duomenis, bus suformuoti Elektroninių pažangių paslaugų teikimo rinkėjams portale „Rinkėjo puslapis".

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-27 įsakymas Nr. VA-107 „DĖL DEKLARACIJOS DUOMENŲ IŠRAŠO FR0667 FORMOS, PRAŠYMO PRC909 FORMOS, PRAŠYMO PRC908 FORMOS, PAŽYMOS FR0690 FORMOS, PAŽYMOS FR0691 FORMOS, METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠO, METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠO, GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARAVIMO PAŽYMOS FR0690 FORMOS IR GYVENTOJO PAJAMŲ DEKLARAVIMO PAŽYMOS FR0691 FORMOS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"