« Grįžti

Kurie žemės ūkio produkcijos pirkėjai ir iki kada turi teikti informaciją VMI apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją?

Atnaujinimo data: 2018-11-02
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.10] Informacijos teikimas apie atsiskaitymą už žemės ūkio...
Registracijos numeris   KD-6885

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, informaciją apie atsiskaitymą su produkcijos pardavėjais teikia tokie šios produkcijos, kuriai Vyriausybė Nutarimu nustato atsiskaitymo terminus, pirkėjai:

1. prekybos įmonės, kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 1,5 milijono eurų arba daugiau;

2. žemės ūkio produktų perdirbimo įmonės, kiti ūkio ir viešieji subjektai, superkantys žemės ūkio produktus apdoroti, apdirbti, perdirbti, naudoti savo ūkio reikmėms ar maitinimo poreikiams tenkinti ir (arba) parduoti ir kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 0,3 milijono eurų arba daugiau.

Juridinio asmens statusą turintys Taisyklių 4 punkte nurodyti produkcijos pirkėjai kas mėnesį iki kito mėnesio 25 dienos privalo tinkamai užpildyti Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams formą, patvirtintą įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės (toliau – FR1070 forma), ir pateikti ją atitinkamai AVMI.

 Tinkamai užpildyta FR1070 forma AVMI gali būti pateikiama:

1. atsiunčiant paštu;

2. pristatant tiesiogiai;

3. atsiunčiant per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS).

Teisės aktai
LRS  ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ ĮSTATYMAS
LRS  VMI prie FM 2009-10-13 viršininko įsakymas Nr. VA-65 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PIRKĖJŲ INFORMACIJOS APIE ATSISKAITYMUS UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ SU ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PARDAVĖJAIS TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 4 p.