Kuriuos rekvizitus sąskaitoje faktūroje turi nurodyti asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą ?

Atnaujinimo data: 2016-03-22
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.5.1] Apskaitos dokumentai
Registracijos numeris   KD-7679

Sąskaitų faktūrų privalomi rekvizitai:

1) dokumento pavadinimas;

2) ūkio subjekto, surašiusio sąskaitą faktūrą, pavadinimas, kodas.  Prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris),

taip pat pirkėjo (kliento) pavadinimas ir kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – to asmens vardas, pavardė ir PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris). Kai pirkėjas yra fizinis asmuo, nevykdantis individualios veiklos ir jam išrašomo apskaitos dokumento nereikia išlaidoms pagrįsti, pirkėjo rekvizitai sąskaitoje faktūroje nurodomi tik pačiam pirkėjui pageidaujant.

3) dokumento data;

4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;

5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;

6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos (nuo 2016-01-01 šis rekvizitas neprivalomas).

Gyventojai, veikiantys partnerystės pagrindais neįsteigę juridinio asmens, privalo, išrašydami sąskaitą faktūrą, nurodyti visų partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardus, pavardes, gyventojų pasirinkimu – asmens kodus arba individualios veiklos vykdymo pažymų numerius arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardą, pavardę su žodžiais „ir partneriai" bei šio gyventojo pasirinkimu – asmens kodą arba individualios veiklos vykdymo pažymos numerį.

Darbuotojas apskaitos dokumentus išrašo individualios veiklos vykdytojo vardu (jei dokumentas pasirašomas, jį gali pasirašyti darbuotojas savo vardu).

Teisės aktai
LRS  Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 1 d.
LRS  LRV 2002-05-29 nutarimas Nr. 780 „DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  Finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1K-040 DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO