« Grįžti

MBĮ 10 str. numatytas nario teisių perleidimas. Kaip nario teisių perleidimo pajamos arba pagal MBĮ 11 str. savanoriško pasitraukimo atveju gautos pajamos, apmokestinamos pajamų mokesčiu?

Atnaujinimo data: 2018-04-24
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.17] Pajamos iš mažųjų bendrijų
Registracijos numeris   KD-7826

Už nario teisių perleidimą gautos pajamos prilyginamos vertybinių popierių pardavimo pajamoms. Pagal Mažųjų bendrijų įstatymo (MBĮ) 10 straipsnį MB narys turi teisę MB nuostatuose ir įstatymuose nustatyta tvarka perleisti nario teises. MB nario teisių perleidimas laikytinas vertybinių popierių pardavimu, kurių įsigijimo kaina lygi įnašo vertei (jeigu buvo įnešta turtu, įsigijimo kaina lygi vertei, kuri buvo nustatyta MB susirinkimo sprendimu).

Pagal MBĮ 11 straipsnį MB narys turi teisę savanoriškai pasitraukti iš bendrijos. MB nariui tokiu atveju turi būti grąžintas jo įnašas ar kompensuota įnašo vertė, padidinta MB pelno ar sumažinta MB nuostolių dalimi, proporcinga jo įnašo į MB dydžiui (vertei). MB nariui savanoriškai pasitraukus iš MB-jos jam grąžinamas įnašas laikomas turto (t. y. teisių – vertybinių popierių) pardavimu bendrovei. Šiuo atveju MB nario gautos pajamos apmokestinamos pagal GPMĮ nuostatas, taikomas ne individualios veiklos turto, t. y. vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų apmokestinimui. Jeigu MB nariui grąžinamas įnašas turtu, tai teisių pardavimo pajamomis laikoma gauto turto tikrojo rinkos kaina teisių perleidimo bendrovei dieną.

Vertybinių popierių pardavimo pajamos deklaruojamos 12 pajamų rūšies kodu, apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš apskaičiuoto skirtumo tarp pardavimo ir įsigijimo kainų, atimamas 500 eurų neapmokestinamasis dydis. Jeigu teisės perleidžiamos pagal MBĮ 11 str. pasitraukimo atveju tai pačiai MB - 500 eurų neapmokestinamasis dydis netaikomas.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 30 p.