« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2003 M. LIEPOS 17 D. ĮSAKYMO NR. 1K-203 ,,DĖL UŽSIENIO VALSTYBIŲ, KURIOSE SUMOKĖTĄ PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ARBA JAM TAPATAUS MOKESČIO SUMĄ GALIMA ATSKAITYTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA APSKAIČIUOTO PAVELDIMO TURTO MOKESČIO SUMOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2009-01-08
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-166   Data   2009.01.08

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos finansų ministras 2008 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-364 ,,Dėl užsienio valstybių, kuriose sumokėtą paveldimo turto mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą galima atskaityti iš Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoto paveldimo turto mokesčio sumos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 132-5095) pakeitė Užsienio valstybių, kuriose sumokėtą paveldimo turto mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą galima atskaityti iš Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoto paveldimo turto mokesčio sumos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1K-203 (Žin., 2003, Nr. 75-3486). Šis sąrašas buvo papildytas tokiomis valstybėmis: Azerbaidžano Respublika, Bulgarijos Respublika, Gruzija, Izraeliu, Kipro Respublika, Korėjos Respublika, Maltos Respublika ir Singapūro Respublika. Šiose valstybėse, išskyrus Korėjos Respubliką, sumokėtas paveldimo turto mokestis ar jam tapatus mokestis Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5531) nustatyta tvarka gali būti atskaitytas apskaičiuojant paveldimo turto mokestį už 2008 ir vėlesniais metais jose paveldėtą turtą.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas nuo Korėjos Respublikoje paveldėto turto joje sumokėtą paveldimo turto mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą iš Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoto paveldimo turto mokesčio sumos gali atskaityti, apskaičiuodamas paveldimo turto mokestį už 2009 ir vėlesniais metais paveldėtą turtą.Viršininko pavaduotojas

Gediminas Vyšniauskis