« Grįžti

DĖL METINIO NEAPMOKESTINAMOJO PAJAMŲ DYDŽIO TAIKYMO

Atnaujinimo data: 2009-01-15
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-374   Data   2009.01.15

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau - NPD) su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms galės prisitaikyti ir susigrąžinti per daug išskaičiuotą pajamų mokestį, pateikdami 2009 m. ir vėlesnių mokestinių metų gyventojo metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Todėl galimybę susigrąžinti pajamų mokestį turės gyventojai, kuriems NPD buvo taikyti ne visus metus arba kuriems NPD buvo pritaikyti tik iš dalies (pvz., gyventojas, kurio mėnesio darbo užmokestis buvo 400 Lt, nepritaikytą NPD dalį galės pritaikyti kitoje darbovietėje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir pan.). Ši nuostata taikoma, neatsižvelgiant į tai, ar darbuotojas dirbo visus kalendorinius metus, ar trumpesnį laikotarpį.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI), teikdamos paaiškinimus mokesčių mokėtojams, neturėtų vadovautis VMI prie FM 2009-01-06 AVMI išsiųsto rašto Nr. (18.18-31-1)-R-91 5.1 punkte išdėstyta nuostata.
Viršininko pavaduotojas

Gediminas Vyšniauskis